Mediebarometeret (Side 4 av 9)

Mediebarometeret Juni

MEDIEBAROMETERET for første halvår viser omsetning på  4,603 milliarder mot 4,682 milliarder til sammenligning fra 2015. Det er 79 millioner bak fjoråret, eller 1,7 %. Internett-gruppen går frem 8,9 % så langt i år, og representerer en markedsandel på 31,8 %, mot 28,7 % samme periode i 2015. Display, kjøpt manuelt, representerer nå 31 %, og Programatisk 22 %.  Søk 14 %, Sosial medier 15 %, Mobil/tablet på 10 %, og Video 8 %.
Netto innrykket omsetning på TV etter seks måneder ligger 1% foran fjoråret, og TV omsatte for 1,761 milliarder. En markedsandel på 38,3 % mot 37,3 % pr juni 2015.

Tabell juni 2016

Tabell juni 2016

To utrolige sterke grupper har nå en markedsandel på mer enn 70% %. Sammenlignet med i fjor var markedsandelen 66 %. Trykte medier samlet står for 10,5 % mot 12,9 % i 2015.
«Syv av ti reklamekroner går til TV og nett» DN, Etter Børs

Les også på Kampanje: «Tror halvparten av medieomsetningen vil være digital innen fem år.«
Jonas Buskop, forhandlingsdirektør i Omnicom Media Group.

Mediebarometeret Mai

MEDIEBAROMETERET for mai viser innrykket omsetning på 3,931 milliarder mot 3,966 milliarder til sammenligning fra 2015. Bare 34 millioner bak fjoråret, eller 0,9 %.

Mediebarometeret pr mai 2016

Mediebarometeret pr mai 2016

Internett-gruppen går frem 7,6 % så langt i år, og representerer en markedsandel på 31,2 %, mot 28,7 % samme periode i 2015. Display, kjøpt manuelt, representerer nå 32 %, og Programatisk 22 %.  Søk 14 %, Sosial medier 14 %, Mobil/tablet på 10 %, og Video 8 %.

Netto innrykket omsetning på TV etter fem måneder ligger 3,5 % foran fjoråret, og TV omsatte for ca 1,55 milliarder. En markedsandel på 39,4 % mot 37,7 % pr mai 2015.  Les også intervjuer i Journalisten.no. Bl.a om optimisme fra TV2.

Internett øker med 7,6%. TV øker med 3,5%. To utrolige sterke grupper har nå en markedsandel på mer enn 70 %. Trykte medier samlet står for 10,3 % mot 13,0 % i 2015.

DN Etter Børs fremhever «Reklamepengene flyter fortsatt mot programmatiske kjøp. Allerede før sommeren går Adresseavisen sammen med Schibsted i forsøket på å skape en norsk tungvekter i det nye reklamemarkedet.»

Mediebarometeret April 2016

MEDIEBAROMETERET for april viser innrykket omsetning på 2,991 milliarder mot 3,174 milliarder til sammenligning fra 2015. Det er 5,8 % bak fjoråret. Det tilsvarer 183 millioner.

Mediebarometeret for april

Mediebarometeret for april

Internettgruppen går frem 1,8 % og representerer en markedsandel på 31,5 %, mot 29,1 % samme periode i 2015. Display, kjøpt manuelt, representerer nå 32 %, og Programatisk 23 %.  Søk 14 %, Sosial medier 13 %, Mobil/tablet på 10 %, og Video 8 %.

Netto innrykket omsetning på TV første tertial ligger 2,7 % bak fjoråret, og omsatte for ca 1,147 milliarder. En markedsandel på 38,4 % mot 37,2 % pr april 2015.

To utrolige sterke grupper har en markedsandel på 69,8 %. Sammenlignet med i fjor var markedsandel 66,3. Trykte medier samlet står for 10,9 % mot 12,9 i 2015.

Les kommentarer på DN Etter Børs

– Omsetningen bremser noe mer opp enn vi hadde forutsett, og det er nok ikke å bare skylde på påsken. Medieomsetningen har tydeligvis ikke stått opp fra de døde tredje dag,  sier forhandlingsdirektør Harald Eide-Fredriksen i Dentsu Aegis til Kampanje.

Mediebarometeret Mars 2016

MEDIEBRAROMETERET for første kvartal  2016 viser innrykket omsetning på 2,204 milliarder mot 2,372 milliarder til sammenligning fra 2015, hvilket er 7,1% lavere. – Påsken i år ligger i sin helhet i mars, som en av faktorene for lavere omsetning. I 2015 var påsken i april. For å få reell sammenligning må vi vente til vi har tall for første tertial.

Mediebrometeret pr mars 2016

Mediebrometeret pr mars 2016

Internett-gruppen går tilbake 1,2 %, og representerer en markedsandel på 30,6%, mot 28,7 % samme periode i 2015. Display, kjøpt manuelt, representerer nå 33%, og Programatisk 22%.  Søk 13%, Sosial medier 12%, Mobil/tablet på 11%, og Video 8%.  Netto innrykket omsetning på TV første kvartal ligger 3,8% bak fjoråret, og omsatte for ca 856 millioner. En markedsandel på 38,8% mot 37,5% pr mars 2015.

Les mer på Kampanje.no  » Ingen grunn til il panikk»

Journalisten.no skriver også mer om dagspressens.

Endringer fra 1.januar 2016
– Vi har endret fra ”fakturert” til ”innrykket omsetning.  Det medfører at akkumulert omsetning ligger lavere enn tallene fra i fjor. I tabellverket vårt er det sammenlignbart, da vi også har endret fjoråret
For å gi et bedre bilde av kategorien Internett har vi delt denne gruppen inn i seks.
– Vi skiller ut Programatisk (kjøp) og i tillegg rapporterer Sosiale medier som egen gruppe. WEB-tv endret navn til Video, som er den internasjonale betegnelsen.

Mediebarometeret Februar 2016

ÅRETS FØRSTE BAROMETER
Vi starter det nye året med noen endringer i rapporteringen. Fra og med 2016 endrer vi rapporten fra «fakturert omsetning» til «innrykket omsetning».  Hensikten er å få et bilde hvor periodiseringen blir mer korrekt.

Mediebarometeret februar 2016

Mediebarometeret februar 2016

Gruppen INTERNETT deles inn i seks undergrupper.  Endringen er gjort for å vise innrykket omsetning som faller inn under Programatisk og Sosiale medier.
I forbindelse med omleggingen rapporteres 2015 på nytt slik at alle data blir sammenlignbare.
Les mer på Kampanje.com: «700 programatiske reklamekroner»

Eller se DN.no som skriver «Reklameras i papiravisene»

 

« Eldre Nyere »

Nytt kurs i Mediestrategi og -planlegging – start 7 september

Formål  med kurset er å formidle god og grundig forståelse av mediefaget, og gi deg en grundig innføring i innsikt, mål, strategi og implementering, i  tillegg til alle mediekanalenes egenskaper, muligheter og begrensninger. All teori belyses med aktuelle cases og eksempler. Kurset er relevant for deg som jobber i mediebyrå eller som medieselger, eller for deg […]

Mediebyråforeningen og Advokatfirmaet Lippestad inngår samarbeidsavtale.

Rett før påske inngikk Mediebyråforeningen og Advokatfirmaet Lippestad en avtale om juridisk bistand, som også omfatter alle medlemmene i mediebyråforeningen. I dag består foreningen av 11 medlemmer og har eksistert som forening siden 2011. «Målet med avtalen er at det skal være enkelt for foreningen og dens medlemmer å ta kontakt når juridiske spørsmål oppstår og […]

Nytt kurs i Mediestrategi og -planlegging – start 27 april

Sikre deg plass på bransjens beste kurs Mediestrategi og-planlegging, Velkommen til nytt kurs med oppstart 27 april – http://mediaforum.no/2016/08/16/kurs-2017/ Formål  med kurset er å formidle god og grundig forståelse av mediefaget, og gi deg en grundig innføring i innsikt, mål, strategi og implementering, i  tillegg til alle mediekanalenes egenskaper, muligheter og begrensninger. All teori belyses med […]

PHD-team til topps i Young Media Lions

For åttende året på rad har Mediebyråforeningen i samarbeid med CAPA, Norges representant for Cannes Lions, avholdt den nasjonale konkurransen om å få delta i Young Lions Media.  Hele tolv unge team hvilket er rekordpåmelding i konkurransen presenterte sine strategier basert på brief gitt av HjemJobbHjem (HJH) som er et mobilitetsprosjekt som retter seg mot arbeidsreiser […]