Fullt hus på Mediebyrådagen 2013

I samarbeid med Kampanje inviterte Mediebyråforeningen mediebyråer og annonsører til Mediebyrådagen 2012 for å finne ut hvor reklameinvesteringer til en verdi av 16 milliarder kroner best skal plassers de neste to årene. Foredragsholderne var bl.a Amund Djuve, sjefsredaktør og administrerende direktør i Dagens Næringsliv, Jarle Thalberg, media and trading director i Aegis Media, Morten Micaelsen, administrerende direktør i Mindshare og Sondre Gravir, administrerende direktør i Aftenposten. Konferansen samlet nærmere 200 personer på Latter på Aker brygge.

I forkant av Mediebyrådagen ble samtlige mediebyråer invitert til en rundebordsdiskusjon om mediebransjens største utfordringer og hva som er de fem viktigste områdene norske annonsører må tenke gjennom og ta aktivt stilling til ved inngangen til 2013 og 2014. Morten Micaelsen, administrerende direktør i Mindshare, presenterte de fem punktene på Mediebyrådagen, og dagen ble avsluttet med en større paneldebatt om de fem områdene, ledet av Kampanje-redaktør Knut Kristian Hauger.