Strategikurs (Side 1 av 2)

Våre kurs

Nytt kurs i Mediestrategi og -planlegging – start 27 april

Sikre deg plass på bransjens beste kurs Mediestrategi og-planlegging,
Velkommen til nytt kurs med oppstart 27 april – http://mediaforum.no/2016/08/16/kurs-2017/

Formål  med kurset er å formidle god og grundig forståelse av mediefaget, og gi deg en grundig innføring i innsikt, mål, strategi og implementering, i  tillegg til alle mediekanalenes egenskaper, muligheter og begrensninger. All teori belyses med aktuelle cases og eksempler. Kurset er relevant for deg som jobber i mediebyrå eller som medieselger, eller for deg vil bli kjent med arbeidsprosess og -metodikk i et mediebyrå.
Kort sagt: Forelesninger og teori. «Fra brief til gjennomføring». Multimediekampanjer illustrerer jobb i praksis.

Kursplan
Modul 1 – torsdag 27. og fredag 28. april
Modul 2 – torsdag 4. og fredag 5. mai
Modul 3 – torsdag 11. og fredag 12. mai
Modul 4 – torsdag 18. og fredag 19. mai
Kurset går over 4 uker à 8 dager kl. 09:00-13:00
Eksamen: Skriftlig eksamen (2 timer) onsdag 7 juni

Mediestrategi og -planlegging

GLAD GJENG
kurset ble avhold i mai/juni, og denne glade gjengen tok eksamen 21.juni. Nytt kurs starter 1.september. 4 moduler á 2 dager gjennomføres i september. Pris for medlemmer NOK 9.900,-.

Deltagere på kurs 4

Therese

«Utrolig nyttig og praktisk kurs som ga innsikt og bedre forståelse for strategisk og helhetlig tankegang i dagens komplekse mediehverdag. Det var lærerike dager sammen men med kollegaer og dyktige foredragholdere

Therese Løyning Vu – Prosjektleder i Red Performance

 

 Modul 1: MEDIEPLANLEGGING
Hva er medieplanlegging? Kommunikasjonslandskapet, annonsørutfordringer, fra brief til effekt.
– Modul 2: INNSIKT
Målhieraki, metoder, forbruker, aktører&adferd, kilder og verktøy.
 Modul 3: STRATEGI
Hva er strategi?, kundereisen, utfordringer, mål og målgrupper, kanalvalg.
– Modul 4: GJENNOMFØRING
Medievalg, medienes egenskaper, medieplan, mulitimedieplanlegging,  begreper og casejobbing
Les mer på Mediaforums sider, og meld deg på 

Høstsemesteret

KURSSTART 1.september
starter det neste kurset og går over fire påfølgende uker.  Kurset har som formål å formidle god og grundig forståelse av mediefaget. Forelesninger og teori. «Fra brief til gjennomføring». Multimediekampanjer illustrerer jobb i praksis.

Kurs i Mediestrategi og -planleggingHøstsemesteret 2016
Modul 1 – torsdag 1. og fredag 2. september
Modul 2 – ONSDAG 7. og fredag 9. september
Modul 3 – torsdag 15. og fredag 16. september
Modul 4 – torsdag 22. og fredag 23. september
Kurset går over 4 uker à 8 dager kl. 09:00-13:00
Eksamen:  Skriftlig eksamen (2 timer) tirsdag 11.oktober

I 2016  gjennomfører vi 3 ganger. Kurset er relevant for deg som jobber i mediebyrå eller som medieselger, eller for deg vil bli kjent med arbeidsprosess og -metodikk i et mediebyrå. Kurset gir deg en grundig innføring i Innsikt, mål, strategi og implementering. I tillegg til alle mediekanalenes egenskaper, muligheter og begrensninger. All teori belyses med aktuelle cases og eksempler. Sikre deg plass på bransjens beste kurs  Mediestrategi og-planlegging, meld deg på: tonje.gjerstad@mediebyraaforeningen.no
Sted: Thon Konferansesenter, Universitetsgata 26, 0162.  Du finner det her:
Rett rundt hjørnet for Hard Rock Café på Karl Johan.

Ved bestått eksamen inviteres alle kursdeltakere og forelesere til en felles sosial samling med utdeling av diplom.

 Modul 1: MEDIEPLANLEGGING
Hva er medieplanlegging? Kommunikasjonslandskapet, annonsørutfordringer, fra brief til effekt.
– Modul 2: INNSIKT
Målhieraki, metoder, forbruker, aktører&adferd, kilder og verktøy.
 Modul 3: STRATEGI
Hva er strategi?, kundereisen, utfordringer, mål og målgrupper, kanalvalg.
– Modul 4: GJENNOMFØRING
Medievalg, medienes egenskaper, medieplan, mulitimedieplanlegging,  begreper og casejobbing

Tidligere deltagere sier om kurset:

Fredrik

 

«Siden jeg jobber med et meget spesialisert område til daglig, var kurset veldig lærerikt mht å «heve blikket» og få en større forståelse for hvordan både tradisjonelle og nye mediekanaler kan fungere sammen». 
Fredrik Enersen, Head of programmatic buying | Mindshare Norway A/S

 

 

 

finn.no

 

”Nyttig og relevant. Lærerikt å se sammenhenger og helheten”

Pål Snarvold
Digitalrådgiver | FINN.no

 

 

 

Marie«Gjennom et strukturert og helhetlig overblikk på faget markedskommunikasjon, motiverte kurset meg til å utfordre meg selv, kollegaer og kunder”

Marie Slettvold
Mediekoordinator/Medieplanlegger | RED Media Consulting

«Fra brief til gjennomføring»

KURSSTART 19.MAI
Det neste kurset har oppstart 19.mai og går over fire påfølgende uker.  Kurset har som formål å formidle god og grundig forståelse av mediefaget. Forelesninger og teori. «Fra brief til gjennomføring». Multimediekampanjer illustrerer jobb i praksis.

Kurs i Mediestrategi og -planleggingVårsemester 2016
Modul 1 – torsdag 19. og fredag 20. mai
Modul 2 – torsdag 26. og fredag 27. mai
Modul 3 – torsdag 2. og fredag 3. juni
Modul 4 – torsdag 9. og fredag 10. juni
Kurset går over 4 uker à 8 dager kl. 09:00-13:00

I 2016  gjennomfører vi 3 ganger. Kurset er relevant for deg som jobber i mediebyrå eller som medieselger, eller for deg vil bli kjent med arbeidsprosess og -metodikk i et mediebyrå. Kurset gir deg en grundig innføring i Innsikt, mål, strategi og implementering. I tillegg til alle mediekanalenes egenskaper, muligheter og begrensninger. All teori belyses med aktuelle cases og eksempler. Sikre deg plass på bransjens beste kurs  Mediestrategi og-planlegging.
Sted: Thon Konferansesenter, Universitetsgata 26, 0162.
Rett rundt hjørnet for Hard Rock Café på Karl Johan.

Høstsemester 2016
Modul 1 – torsdag 1. og fredag 2. september
Modul 2 – torsdag 8. og fredag 9. september
Modul 3 – torsdag 15. og fredag 16. september
Modul 4 – torsdag 22. og fredag 23. september
Kurset går over 4 uker à 8 dager kl. 09:00-13:00
Eksamen:  Skriftlig eksamen (2 timer) tirsdag 11. oktober

Ved bestått eksamen inviteres alle kursdeltakere og forelesere til en felles sosial samling med utdeling av diplom.
 Modul 1: MEDIEPLANLEGGING
Hva er medieplanlegging? Kommunikasjonslandskapet, annonsørutfordringer, fra brief til effekt.
– Modul 2: INNSIKT
Målhieraki, metoder, forbruker, aktører&adferd, kilder og verktøy.
 Modul 3: STRATEGI
Hva er strategi?, kundereisen, utfordringer, mål og målgrupper, kanalvalg.
– Modul 4: GJENNOMFØRING
Medievalg, medienes egenskaper, medieplan, mulitimedieplanlegging,  begreper og casejobbing

Tidligere deltagere sier om kurset:

«Dette kurset har vært utrolig nyttig! Har virkelig fått satt mål og prosesser i system, som har gjort meg til en tydeligere og tryggere rådgiver. Anbefaler det til alle:)»
Anette K. Wergeland, Broadcast rådgiver i MediaCom

«Et relevant og praktisk rettet kurs som gjør at man får en bedre forståelse for og evne til strategisk tenking i et hvert kundesamarbeid, takk for et flott kurs!»
Magnus S. Wettergreen, Digital Advisor i Carat Norge

«Kurset ga meg verdifull innsikt i mediestrategi og -planlegging, som allerede har vært til stor hjelp og nytte for meg i min nye stilling som digital rådgiver».
Rick A. Holmen, digital rådgiver i MediaCom

 

2016: Nye kurs Mediestrategi og -planlegging.

SISTE DAG PÅ STRATEGIKURSET
20 deltagere i vinter. 4 moduler. 8 kursdager.

Deltagere på kurs 3

Deltagere på kurs 3

VEL BLÅST
Mediebyråforeningen og Mediaforum fortsetter suksessen. I 2016  gjennomfører vi 3 ganger. Kurset er relevant for deg som jobber i mediebyrå eller som medieselger, eller for deg vil bli kjent med arbeidsprosess og -metodikk i et mediebyrå. Kurset gir deg en grundig innføring i Innsikt, mål, strategi og implementering. I tillegg til alle mediekanalenes egenskaper, muligheter og begrensninger. All teori belyses med aktuelle cases og eksempler. Sikre deg plass på bransjens beste kurs  Mediestrategi og-planlegging, meld deg på nå.

Vårsemester
Modul 1 – torsdag 19. og fredag 20. mai
Modul 2 – torsdag 26. og fredag 27. mai
Modul 3 – torsdag 2. og fredag 3. juni
Modul 4 – torsdag 9. og fredag 10. juni
Kurset går over 4 uker à 8 dager kl. 09:00-13:00
Eksamen:  Skriftlig eksamen (2 timer) tirsdag 21. juni

Høstsemester
Modul 1 – torsdag 1. og fredag 2. september
Modul 2 – torsdag 8. og fredag 9. september
Modul 3 – torsdag 15. og fredag 16. september
Modul 4 – torsdag 22. og fredag 23. september
Kurset går over 4 uker à 8 dager kl. 09:00-13:00
Eksamen:  Skriftlig eksamen (2 timer) tirsdag 11. oktober

Ved bestått eksamen inviteres alle kursdeltakere og forelesere til en felles sosial samling med utdeling av diplom.

Tidligere deltagere sier om kurset:

«Dette kurset har vært utrolig nyttig! Har virkelig fått satt mål og prosesser i system, som har gjort meg til en tydeligere og tryggere rådgiver. Anbefaler det til alle:)»
Anette K. Wergeland, Broadcast rådgiver i MediaCom

«Et relevant og praktisk rettet kurs som gjør at man får en bedre forståelse for og evne til strategisk tenking i et hvert kundesamarbeid, takk for et flott kurs!»
Magnus S. Wettergreen, Digital Advisor i Carat Norge

«Kurset ga meg verdifull innsikt i mediestrategi og -planlegging, som allerede har vært til stor hjelp og nytte for meg i min nye stilling som digital rådgiver».
Rick A. Holmen, digital rådgiver i MediaCom

 

« Eldre

Nytt kurs i Mediestrategi og -planlegging – start 7 september

Formål  med kurset er å formidle god og grundig forståelse av mediefaget, og gi deg en grundig innføring i innsikt, mål, strategi og implementering, i  tillegg til alle mediekanalenes egenskaper, muligheter og begrensninger. All teori belyses med aktuelle cases og eksempler. Kurset er relevant for deg som jobber i mediebyrå eller som medieselger, eller for deg […]

Mediebyråforeningen og Advokatfirmaet Lippestad inngår samarbeidsavtale.

Rett før påske inngikk Mediebyråforeningen og Advokatfirmaet Lippestad en avtale om juridisk bistand, som også omfatter alle medlemmene i mediebyråforeningen. I dag består foreningen av 11 medlemmer og har eksistert som forening siden 2011. «Målet med avtalen er at det skal være enkelt for foreningen og dens medlemmer å ta kontakt når juridiske spørsmål oppstår og […]

Nytt kurs i Mediestrategi og -planlegging – start 27 april

Sikre deg plass på bransjens beste kurs Mediestrategi og-planlegging, Velkommen til nytt kurs med oppstart 27 april – http://mediaforum.no/2016/08/16/kurs-2017/ Formål  med kurset er å formidle god og grundig forståelse av mediefaget, og gi deg en grundig innføring i innsikt, mål, strategi og implementering, i  tillegg til alle mediekanalenes egenskaper, muligheter og begrensninger. All teori belyses med […]

PHD-team til topps i Young Media Lions

For åttende året på rad har Mediebyråforeningen i samarbeid med CAPA, Norges representant for Cannes Lions, avholdt den nasjonale konkurransen om å få delta i Young Lions Media.  Hele tolv unge team hvilket er rekordpåmelding i konkurransen presenterte sine strategier basert på brief gitt av HjemJobbHjem (HJH) som er et mobilitetsprosjekt som retter seg mot arbeidsreiser […]