Medieomsetningen akkumulert til og med juli 2014 viser en omsetning på mer enn 5 milliarder kroner. En omsetning på samme nivå som for 2013, melder Mediebyråforeningen.  Det er en liten fremgang på 15,4 millioner, tilsvarende 0,3 %. Internett frem 30,4% så langt i år, og TV omsetter for 1,2% mindre enn samme periode i fjor.

Netto fakturert omsetning på TV – gjennom de mediebyråene vi rapporterer for – viser 1,862 milliarder. Det gir en markedsandel på 36,8 % pr juli i år mot 37,3 pr juli 2013.

Gruppen Internett omsetter nå for 1,3 milliarder, og går frem med 303,7 millioner, tilsvarende en vekst på 30,4%. Det gir en markedsandel på 25,7% hittil i år. På samme tid i 2013 var markedsandelen 19,8%. Fremgangen er dermed 5,9% prosentpoeng etter syv måneder. Styrkeforholdet i kategorien tilnærmet stabilt;  Display står for 62%, Søk 16%, Mobil 15 % og Web-TV 7%. Se også kommentarer på Kampanje

Medieomsetning hittil i år

2014_juli_medieomsetning_tabell

 

2014_juli_medieomsetning_graf