Medieomsetningen akkumulert til og med juni 2014 viser en omsetning på nærmere 4,7 milliarder kroner. En fremgang målt mot samme periode i 2013 på 57 millioner, tilsvarende 1,2 %. Vi har lagt bak oss første halvår, og nok en gang er Internett i fremgang (+ 33%), og TV omsetter for 1,1% mindre enn samme periode i fjor.

Netto fakturert omsetning på TV – gjennom de mediebyråene vi rapporterer for – viser 1,739 milliarder. Det gir en markedsandel på 37,2% pr juni i år mot 38,0 pr juni 2013. Sammenligner vi med TVs markedsandel i 2013 som var på 37,1% ser vi at TV omsetningen er på samme nivå som for året 2013.

Gruppen Internett går frem med 294,8 millioner, tilsvarende en vekst på 33%. Det gir en markedsandel på 25,4% hittil i år. På samme tid i 2013 var markedsandelen 19,3%. Fremgangen er dermed 6,1 prosentpoeng for første halvår 2014. For gruppen Internett, som vi deler i fire, er styrkeforholdet i kategorien tilnærmet stabilt; Display står for 63%, Søk 15%, Mobil 15 % og Web-TV 7%. Ser vi på styrkeforholdet i totalmarkedet har Mobil og WEB-tv forsterket seg.  Mobil fra 1,8% til 3,7%, og WEB-tv fra 0,6% til 1,8% i markedsandel.

Medieomsetning hittil i år

2014_juni_medieomsetning_tabell

 

2014_juni_medieomsetning_graf