MEDIEBAROMETERET for første halvår viser omsetning på  4,603 milliarder mot 4,682 milliarder til sammenligning fra 2015. Det er 79 millioner bak fjoråret, eller 1,7 %. Internett-gruppen går frem 8,9 % så langt i år, og representerer en markedsandel på 31,8 %, mot 28,7 % samme periode i 2015. Display, kjøpt manuelt, representerer nå 31 %, og Programatisk 22 %.  Søk 14 %, Sosial medier 15 %, Mobil/tablet på 10 %, og Video 8 %.
Netto innrykket omsetning på TV etter seks måneder ligger 1% foran fjoråret, og TV omsatte for 1,761 milliarder. En markedsandel på 38,3 % mot 37,3 % pr juni 2015.

Tabell juni 2016

Tabell juni 2016

To utrolige sterke grupper har nå en markedsandel på mer enn 70% %. Sammenlignet med i fjor var markedsandelen 66 %. Trykte medier samlet står for 10,5 % mot 12,9 % i 2015.
«Syv av ti reklamekroner går til TV og nett» DN, Etter Børs

Les også på Kampanje: «Tror halvparten av medieomsetningen vil være digital innen fem år.«
Jonas Buskop, forhandlingsdirektør i Omnicom Media Group.