Medieomsetningen akkumulert til og med mai  2014 viser en omsetning på drøye 3,9 milliarder kroner. En tilbakegang målt mot samme periode i 2014 på 23 millioner, tilsvarende 0,6 %, melder. Vi har lagt bak oss fem måneder, og nok en gang er Internett i fremgang. Oversikten viser at andre mediegrupper har tilbakegang.

Netto fakturert omsetning på TV – gjennom de mediebyråene vi rapporterer for – viser 1,474 milliarder. Det gir en markedsandel på 37,9% pr mai i år mot 38,2 i april. For 2103 totalt var TVs markedsandel 37,1%. Fotball VM er nettopp sparket i gang, så vil juni-tallene vise hvilken betydning det har hatt for omsetning på TV.

Gruppen Internett går frem med 234 millioner, tilsvarende en vekst på 31,4%.  Det gir en markedsandel på 25,2% hittil i år. På samme tid i 2013 var markedsandelen 19,1%. Fremgangen er dermed 6,1 prosentpoeng, For gruppen Internett, som vi deler i fire, er styrkeforholdet i kategorien er tilnærmet stabilt; Display står for 64,3%, Søk 14,6%, Mobil 13,9 % og WEB tv 7,3.%.

Mai-tallene

Mediebarometeret Mai 2014 Tabell

Medieomsetning hittil i år

Mediebarometeret Mai 2014 Graf

 

Les mer på Kampanje