MEDIEBAROMETERET akkumulert pr november 2015 viser 8,483 milliarder i omsetning mot 8,504 milliarder pr november 2014. En tilbakegang på 0,3% tilsvarer drøye 20 millioner kroner.

Barometeret November 2015

Gruppen Internett øker med 10,1% % mot samme periode i 2014, og omsatte for mer enn 2,429 milliard kroner. Økningen i kroner er 223 millioner så langt i år. Internett har en stabil markedsandel på 28,6 %. Det er 2,7 prosentpoeng mer enn tilsvarende periode i 2014. For 2014 totalt, var markedsandelen på 26,2% for hele året. Det er relativt stabile andeler mellom mediene. Display står for 64%, Søk 14%, Mobil 15% og WEB tv 7%.

Netto fakturert omsetning på TV – gjennom de mediebyråene vi rapporterer for – viser i overkant av 3,211 milliarder mot 3,226 milliarder i 2014. TV holder sin sterke posisjon og markedsandelen ligger uforandret på 37,9 %. For helår 2014 var markedsandelen til TV 37,3%.

Les mer på Kampanje