MEDIEBAROMETERET  akkumulert pr oktober viser 7,635 milliarder i omsetning mot 7,741 milliarder pr oktober 2014. En tilbakegang på 1,4% tilsvarer drøye 100 millioner kroner.

Mediebarometeret Oktober 2015

Mediebarometeret Oktober 2015

 

Internett øker med 10,9% % mot samme periode i 2014, og omsatte for mer enn 2,184 milliard kroner. Økningen i kroner er 214 millioner så langt i år. Internett har en stabil markedsandel på 28,6 %. Det er 3,1 prosentpoeng mer enn tilsvarende periode i 2014. For 2014 totalt, var markedsandelen på 26,2% for hele året. Det er relativt stabile andeler mellom mediene. Display står for 63%, Søk 14%, Mobil 15% og WEB tv 8%.

Netto fakturert omsetning på TV – gjennom de mediebyråene vi rapporterer for – viser i overkant av 2,896 milliarder mot 2,951 milliarder i 2014. TV holder sin sterke posisjon og markedsandelen ligger uforandret på 37,9 %. For helår 2014 var markedsandelen til TV 37,3%

Les mer på DN Etter Børs «En krone til papir – to til nett»