2. kvartal fortsetter like positivt som 1. kvartal med en vekst på 5,7 %. Dette tilsvarer en omsetningsvekst fra 2 991 435 i fjor til 3 162 322 i år. Ikke overraskende fortsetter TV sin vekst på 9,3 %, og har da økt andelen sin fra 38,4 % i fjor til 39,7 % i år og holder posisjonen sin med størst markedsandel. Utendørs fortsetter også sin positive utvikling og har en vekst i forhold til i fjor på 40,5 %

Internett-gruppen øker med 11,7 %, og representerer en markedsandel på 33,2 %, mot 31,5 % samme periode i 2016. Display fortsetter tilbakegangen nå på 9,0 %, det samme med mobil/tablet med en tilbakegang på 23,3 %. Fortsatt størst økning på sosiale medier med en vekst hittil i år på 50,0 % sammenliknet med i fjor. Det er verdt å merke seg programmatisk som hadde i april 2016 en vekst på 94,1 % sammenliknet med 2015. Nå ser vi en utflating med en vekst pr april nå på 15 %.