August fortsetter positivt, med en vekst på 4,8 %. Dette tilsvarer en omsetningsvekst fra 5 748 772 i fjor til 6 024 941 i år. TV har nå en vekst på 5,1% og ligger relativt stabilt. Andel er omtrent som i fjor på 38,0 % og de holder posisjonen sin med størst markedsandel. Utendørs fortsetter også sin positive utvikling og har en vekst i forhold til i fjor på 32,3 %.

Internett-gruppen øker med 10,6 %, og representerer en markedsandel på 34,2 %, mot 32,4 % samme periode i 2016. Display fortsetter tilbakegangen nå på 7,6 %, det samme med mobil/tablet med en tilbakegang på 20,6 %. Fortsatt størst økning på sosiale medier med en vekst hittil i år på 36,0 % sammenliknet med i fjor. Programmatisk ligger nå på en vekst på 10,7 %, mens video nå har en vekst på 28,2 %