Juli fortsetter positivt, og tar seg noe opp igjen med en vekst på 5,4 %. Dette tilsvarer en omsetningsvekst fra 5 016 890 i fjor til 5 288 557 i år. TV har nå en vekst på 5,6 %, og har da samme andel som i fjor på 37,6 % og holder posisjonen sin med størst markedsandel. Utendørs fortsetter også sin positive utvikling og har en vekst i forhold til i fjor på 32,8 %

Internett-gruppen øker med 11,9 %, og representerer en markedsandel på 34,5 %, mot 32,5 % samme periode i 2016. Display fortsetter tilbakegangen nå på 9,3 %, det samme med mobil/tablet med en tilbakegang på 20,7 %. Fortsatt størst økning på sosiale medier med en vekst hittil i år på 37,1 % sammenliknet med i fjor. Programmatisk ligger nå på en vekst på 22,1 %, mens video nå har en vekst på 27,9 %

 

 

 

Ta kontakt hvis dere har spørsmål – ha en fin dag,

😉 Merete