Juni fortsetter positivt, men flater noe ut med en vekst på 4,2 %. Dette tilsvarer en omsetningsvekst fra 4 603 176 i fjor til 4 797 745 i år. TV har nå en vekst på 3,6 %, og har da omtrent samme andel som i fjor på 38,0 % og holder posisjonen sin med størst markedsandel. Men isolerer vi juni og sammenlikner med juni 2016 har TV en tilbakegang på 4,6 %, som resulterer i at internett-gruppen har størst markedsandel med 38,1 % i juni. Utendørs fortsetter også sin positive utvikling og har en vekst i forhold til i fjor på 31,6 %

Internett-gruppen øker med 12,1 %, og representerer en markedsandel på 34,2 %, mot 31,8 % samme periode i 2016. Display fortsetter tilbakegangen nå på 8,4 %, det samme med mobil/tablet med en tilbakegang på 22,5 %. Fortsatt størst økning på sosiale medier med en vekst hittil i år på 36,9 % sammenliknet med i fjor. Programmatisk ligger nå på en vekst på 21,3 %, mens video nå har en vekst på 29,0%