Mediebarometeret pr mai 2017

Mai fortsetter positivt, men flater noe ut med en vekst på 4,6 %. Dette tilsvarer en omsetningsvekst fra 3 931 904 i fjor til 4 113 191 i år. Isolerer vi mai, ser vi at veksten er kun på 1,1 % .TV har nå en vekst på 4,8 %, og har da samme andel som i fjor på 39,5 % og holder posisjonen sin med størst markedsandel. Verd å merke seg at mai isolert viser en tilbakegang på TV med 8,2 % i forhold til mai i fjor. Utendørs fortsetter også sin positive utvikling og har en vekst i forhold til i fjor på 34,1 %

 

Internett-gruppen øker med 12,5 %, og representerer en markedsandel på 33,5 %, mot 31,2 % samme periode i 2016. Display fortsetter tilbakegangen nå på 10,1 %, det samme med mobil/tablet med en tilbakegang på 23,4 %. Fortsatt størst økning på sosiale medier med en vekst hittil i år på 41,3 % sammenliknet med i fjor. Programmatisk ligger nå på en vekst på 20,9 %, mens video nå har en vekst på 35,6 %