November markerer et taktskifte og veksten er svakere, med kun 2,8 %. Dette tilsvarer en omsetningsvekst fra 8 456 792 i fjor til 8 695 531 i år. TV har nå en vekst på kun 1,4 %, men har omtrent samme andel som i fjor på 38,1% og holder dog posisjonen sin som kanalen med størst markedsandel. Men for november isolert sett, viser TV en dramatisk tilbakegang på 16,6 %, og for første gang har mediegruppen Internett, størst markedsandel på 37,1%. Utendørs fortsetter også sin positive utvikling og har en vekst i forhold til i fjor på 24,6 %, men isolerer vi for november, ser vi også her en tilbakegang fra i fjor med 3,7 %. Radio fortsetter med tilbakegang og pr november sammenliknet med 2016, er den på 3,7%

Internett-gruppen øker med 9,2 %, og representerer en markedsandel på 34,3 %, mot 32,3 % samme periode i 2016. Display fortsetter tilbakegangen nå på 9,1 %, det samme med mobil/tablet med en tilbakegang på 20,4 %. Fortsatt størst økning på sosiale medier med en vekst hittil i år på 33,5 % sammenliknet med i fjor. Programmatisk ligger nå på en vekst på 8,6 %, men ser vi november isolert, har programmatisk en tilbakegang fra i fjor november på 4,4 %. Video fortsetter veksten og har nå en vekst på 25,0 %