Ingen store endringer for oktober enn det vi har sett i hittil i år, med en vekst på 4,1 %. Dette tilsvarer en omsetningsvekst fra 7 561 417 i fjor til 7 868 792 i år. TV har nå en vekst på 3,4 %, og har omtrent samme andel som i fjor på 38,6 % og holder posisjonen sin med størst markedsandel. I oktober isolert sett, viser TV nok en tilbakegang på 1,3 %, som i september. Utendørs fortsetter også sin positive utvikling og har en vekst i forhold til i fjor på 28,3 %. Radio, som jeg trakk frem sist mnd. og som isolert i september hadde en vekst på 24,3%, har nå, isolert sett i oktober, en tilbakegang på 22 %.

Internett-gruppen øker med 10,1 %, og representerer en markedsandel på 34,0 %, mot 32,1 % samme periode i 2016. Display fortsetter tilbakegangen nå på 8,4 %, det samme med mobil/tablet med en tilbakegang på 19,4 %. Fortsatt størst økning på sosiale medier med en vekst hittil i år på 34,7 % sammenliknet med i fjor. Programmatisk ligger nå på en vekst på 10,4 %, mens video nå har en vekst på 27,7 %