September fortsetter positivt, med en vekst på 4,4 %. Dette tilsvarer en omsetningsvekst fra 6 579 616 i fjor til 6 870 463 i år. TV har nå en vekst på 4,2 %, og har da samme andel som i fjor på 38,3 % og holder posisjonen sin med størst markedsandel. Utendørs fortsetter også sin positive utvikling og har en vekst i forhold til i fjor på 30,8 %. Har lyst å trekke frem radio, som isolert i september har en vekst på 24,3% sammenliknet med i fjor.

Internett-gruppen øker med 9,9 %, og representerer en markedsandel på 34,0 %, mot 32,3 % samme periode i 2016. Display fortsetter tilbakegangen nå på 9,3 %, det samme med mobil/tablet med en tilbakegang på 21,3 %. Fortsatt størst økning på sosiale medier med en vekst hittil i år på 34,9 % sammenliknet med i fjor. Programmatisk ligger nå på en vekst på 10,9 %, mens video nå har en vekst på 30,5 %