Medieomsetningen akkumulert til og med september 2014 viser en omsetning på 6,8 milliarder mot 6,671 milliarder på samme tid i 2013. Det gir en økning på 1,9%. Netto fakturert omsetning på TV – gjennom de mediebyråene vi rapporterer for – viser 2,589 milliarder. Frem 2,3 prosentpoeng – og gir en markedsandel på 38,1 % pr september i år mot 37,9 pr september 2013. Gruppen Internett omsetter nå for 1,726 milliarder, og går frem med 402 millioner, tilsvarende en vekst på 30,4 % så langt i år.Det gir en markedsandel på 25,4 % hittil i år. På samme tid i 2013 var markedsandelen 19,8 %. Fremgangen er dermed 5,6% prosentpoeng. Styrkeforholdet i kategorien er stabilt pr september;  Display står for 63%, Søk 15%, Mobil 15 % og Web-TV 7%. Styrkeforholdet mellom Riksaviser og Region-lokalaviser ligger på 30/70.

Medieomsetning hittil i år   Skjermbilde 2014-11-05 kl. 14.05.11     Skjermbilde 2014-11-05 kl. 14.05.29