Mediebarometeret April 2015

Medieomsetningen akkumulert pr april viser knappe 3,14 milliarder i omsetning. Det er 100 millioner mer mot samme periode i 2014. Etter første kvartal la vi litt bak fjoråret, og pr april er det en vekst på 3,2%. Gruppen Internett øker med 17,5 % mot samme periode i 2014, og omsatte for 891 millioner. Økningen i kroner er 132 millioner, og en uforandret markedsandel på 28,4%. Det er 3,5 prosentpoeng bedre enn første tertial i 2014. For 2014 totalt var markedsandelen på 26,2% for hele året. Display står for 64%, Søk 13%, Mobil 15% og WEB tv går frem fra 7 til 8%.

Netto fakturert omsetning på TV – gjennom de mediebyråene vi rapporterer for – viser 1,2 milliarder i omsetning. Det er 3,4% høyere enn samme periode i fjor. TV holder sin sterke posisjon og markedsandelen på 38,2 % er lik som samme periode i fjor. For helår 2014 var markedsandelen til TV 37,3%.

Kommentarer finner du på Kampanje