Medieomsetningen akkumulert for første tertial viser en omsetning på 3,046 milliarder kroner – en tilbakegang målt mot samme periode i 2013 på 2,6 %. Vi har lagt bak oss fire måneder, og nå er også påsken inkludert. Det er bare Internett som viser akkumulert vekst så langt i 2014. Oversikten viser at alle andre mediegrupper har tilbakegang.

Netto fakturert omsetning på TV – gjennom de mediebyråene vi rapporterer for – viser 1,163 milliarder. Det gir en markedsandel på 38,2%. For 2103 totalt var TVs markedsandel 37,1%.

Gruppen Internett går frem med 150 millioner, tilsvarende en vekst på 25,4%.

Det gir en markedsandel på 24,9% i første tertial. Første tertial i 2013 var 18,4%. Fremgangen er dermed 5,6 prosentpoeng, noe som er lavere enn etter første kvartal (som var 6,2 prosentpoeng). For gruppen Internett, som vi deler i fire, er styrkeforholdet i kategorien uendret i forhold til første kvartal 2014:

Display står for 64,4%, Søk 13,5%, Mobil 14,7 % og WEB tv 7,53.%.

140514-Mediebarometeret-April-2014-tabell

Medieomsetning hittil i år

140514-Mediebarometeret-April-2014-graf