Mediebyråforeningen er en uavhengig og åpen forening som jobber for å styrke mediebyråenes utvikling og faglige kvalitet i Norge.

Våre viktigste oppgaver er å fremme og synliggjøre mediebyråenes faglige kompetanse, etiske standard og den verdiskapningen mediebyråene bidrar med for sine oppdragsgivere. Vi jobber også for å sikre like konkurransevilkår og å ivareta medlemmenes interesser overfor media, myndigheter og andre samfunnsaktører.

Mediebyråforeningen ble etablert i 2011 og har i dag 12 medlemmer.