Våre medlemsbyråer må

  • benytte et anerkjent medieformidlingssystem som ivaretar rekvirering, fakturering og kvalitetssikring av oppdragergivers investeringer
  • rapportere omsetning i henhold til foreningens til en hver tid gjeldene inndeling av mediegrupper
  • ha kjøpt tilgang til etablerte bransjeundersøkelser innen de mediekanaler mediebyrået tilbyr sine tjenester
  • ha dokumentert kompetanse i bruk av alle bransjeundersøkelsene gjennom kurs og opplæring
  • ha aksept hos medieleverandørene som kredittverdig og kvalifisert til å motta godtgjørelser
  • arbeide for foreningens målsettinger og følge de til enhver gjeldende vedtekter og etiske retningslinjer for foreningen