Vi vet det er mange veldedige organisasjoner ikke får de beste idéene til hvordan man får økt oppmerksomhet, kjennskap, donasjoner, grunnet mangel på ressurser. Men nå kan de skarpeste unge talentene fra norske mediebyråer bli satt til å løse en case oppgave for nettopp din veldedige organisasjon.

I Juni hvert år samles den internasjonale kreative-/reklamebransjen i Cannes for å lære av hverandre, diskutere og inspirere, og konkurrere om de gjeve ”Cannes Lions” prisene for beste arbeid i året som har gått. Under Cannes Lions arrangeres også konkurransen ”Young Media Lions”, som  har til hensikt å få vist frem og utfordre de skarpeste unge talentene i mediebyråene. Young Media Lions er en internasjonal konkurranse, hvor vi søker om å få en plass til et team som skal representere Norge i Cannes. Teamene skal bestå av to personer og blir valgt ut i nasjonale konkurranser hvor landets mediebyråer kan sende sine utvalgte kandidater. I Norge er det CAPA Kinoreklame AS (representant for Cannes Lions i Norge), i samarbeid med Mediebyråforeningen, som arrangerer den nasjonale konkurransen og til slutt velger ut representanter ved hjelp av en jury. Vinnerteamet vil bli sendt til Cannes for å delta i den internasjonale Young Media Lions konkurransen, hvor de vil få en ny case oppgave å løse.

Kreative idéer til en veldedig organisasjon

I den nasjonale Young Media Lions konkurransen vil case oppgaven de aktuelle teamene blir satt til å løse være å skape en innovativ mediestrategi for en utvalgt veldedig organisasjon. Derfor søker vi nå etter veldedige organisasjoner som har behov for nettopp en slik mediestrategi og kreative idéer. De kreative idéene og arbeidet i sin helhet som teamene leverer og presenterer kan valgte organisasjon stå fritt til å bruke etter at konkurransen er avsluttet. Teamet eller byrået honoreres ikke.

Organisasjoner som søker må være landsdekkende, ikke være tildelt Young Media Lions case oppgave tidligere, ha ressurser til å utarbeide en brief sammen med representanter fra CAPA og Mediebyråforeningen, samt delta i juryeringen av case besvarelsene.

Søknad sendes skriftlig (maksimalt 1 A4 side) til: merete@mediebyraaforeningen.no

Viktige datoer:

  • Frist for organisasjoner å sende inn søknad er 16.November 2017
  • Brief sendes ut til mediebyrå teamene i Januar (uke 4) 2018
  • Presentasjoner avholdes i uke 6 2018
  • Vinnere presenteres i uke 7 2018