Medieomsetningen akkumulert for første kvartal viser en omsetning på drøye 2,32 milliarder kroner. En fremgang målt mot samme periode i fjor på 137 millioner kroner, tilsvarende 6,3 %. 

Gruppen Internett går mer frem enn noen gang. Fra 401 millioner pr mars 2013 til 571,5 millioner første kvartal i år – en vekst på 42,5%, som gir en markedsandel på 24,6%. Det er 6 prosentpoeng bedre enn tilsvarende periode i 2013.

Kategorien er delt i fire.

Display står for 64,8%, Søk 14,1%, Mobil 13,4% og WEB tv 7,7%.

Markedsandelen for WEB tv er dermed nesten 2% av totalmarkedet, og omsetningen etter tre måneder – 44 millioner – er nesten halvparten av hva den var i 2013. Mobil har doblet sin markedsandel til 3,3% og omsatte for 76 millioner i første kvartal.

– Netto fakturert omsetning på TV viser 908 millioner i omsetning, en vekst så langt i år på 6,5%.

TV holder sin sterke posisjon og markedsandelen er tilsvarende som for samme periode i 2013;  39,1%, som er 2 prosentpoeng bedre enn TVs markedsandel for 2013 sier Tonje Gjerstad, daglig leder i Mediebyråforeningen.