Young Media Lions 2012

For tredje året på rad avholdt Mediebyråforeningen i samarbeid med CAPA en konkurranse for unge team i mediebyråer. Målsettingen med konkurransen er å stimulere unge til å strekke seg og vise hva de kan.

Hele åtte team sendte inn en søknad i håp om å bli de heldige som fikk delta i Young Media Lions 2012 for å konkurrere med team fra andre land ved å lage en innovativ mediestrategi løpet av 24 timer. Tre team ble plukket ut til å presentere sitt kandidatur for en jury bestående av Beathe Stangeland Eide fra MediaCom, Vibeke Jakobsen fra CAPA, Nils Røang fra RED Media Consulting og Tonje Gjerstad fra Mediebyråforeningen.

Vinnerne ble Vibeke Moen og Rune Nyheim i Carat, som avsluttet sin søknad med følgende ord: ”En av oss er kanskje fra Mars og den andre fra Venus, men dette er kun positivt. Vi utfyller hverandre og spiller hverandre gode. Rune har detaljkunnskap om TV, radio og kino, mens Vibeke kan mest om print, utendørs og nett. Dette er vårt faglige utgangspunkt. Med vår kreative kapasitet, med vårt store pågangsmot er vi fast bestemte på å sette sammen den mest innovative mediestrategien i Cannes Young Lions 2012. Sammen er vi dynamitt!”