Vi samler de skarpeste unge talentene fra mediebyråene for å finne teamet som skal representere Norge i Young Media Lions 2018 i Cannes.

I Juni hvert år samles den internasjonale kreative-/reklamebransjen i Cannes for å lære av hverandre, diskutere og inspirere, og konkurrere om de gjeve ”Cannes Lions” prisene for beste arbeid i året som har gått. Under Cannes Lions arrangeres også konkurransen ”Young Media Lions”, som  har til hensikt å få vist frem og utfordre de skarpeste unge talentene i mediebyråene. Young Media Lions er en internasjonal konkurranse, hvor vi søker om å få en plass til et team som skal representere Norge i Cannes. Teamene blir valgt ut i nasjonale konkurranser hvor landets mediebyråer kan sende sine utvalgte kandidater. I Norge er det CAPA Kinoreklame AS (representant for Cannes Lions i Norge), i samarbeid med Mediebyråforeningen, som arrangerer den nasjonale konkurransen og til slutt velger ut representanter ved hjelp av en jury.

 

For å kunne delta i Young Media Lions må du oppfylle følgende kriterier:
  • Teamet må bestå av to personer hvor begge er 30 år eller yngre (født etter Juni 1988).
  • De to personene må jobbe i samme mediebyrå (fast ansatt)

I den nasjonale Young Media Lions konkurransen vil case oppgaven de aktuelle teamene blir satt til å løse være å skape en innovativ mediestrategi for en utvalgt veldedig organisasjon. Brief blir gjort tilgjengelig på denne nettsiden, skal sendes inn per epost, og presenteres foran en jury. De kreative idéene og arbeidet i sin helhet som teamene leverer og presenterer kan valgte organisasjon stå fritt til å bruke etter at konkurransen er avsluttet. Teamet eller byrået honoreres ikke.

Vinnerteamet vil bli sendt til Cannes!

Teamet som vinner den nasjonale konkurransen blir sendt til Cannes for å delta i den internasjonale Young Media Lions konkurransen. I Cannes venter tøff konkurranse fra rundt 30 andre nasjoner, og en ny case oppgave å løse – i løpet av 24 timer.

 

Viktige datoer:

  • Young Media Lions samling 6. Desember 2017
  • Brief sendes ut til teamene i mediebyråene Torsdag 25.Januar kl 09.00, deltakernes løsning skal sendes inn per epost innen Søndag 28.Januar kl 24.00.
  • Presentasjoner avholdes i uke 6 2018
  • Vinnere presenteres i uke 7 2018
  • Young Media Lions i Cannes  18. – 21. Juni 2018

 

«Jeg sitter igjen med så utrolig mye etter deltakelsen i Young Media Lions. Først og fremst var det med på å utvikle oss i form av presentasjonsegenskaper og kreativt arbeid her i Oslo. I Cannes var opplevelsen helt unik, både faglig og sosialt. Det faglige aspektet var jo naturligvis læringen man fikk ved å jobbe med caset for Amnesty der representanter fra Amnesty var tilstede selv for å gi brief, og for å overvære presentasjonen.  I tillegg har man da tilgang til alle foredrag der vi fikk se verdens fremste CEOs, CMOs, merkevareambassadører etc prate. Utrolig inspirerende. På det sosiale plan ble man kjent med de øvrige «løvene» som deltok i de andre kategoriene og det ble i så måte en god sosial gjeng.»   

Christoffer Nergård, Audio & Video Advisor i PHD, team representant Young Media Lions Norge 2017

«Young Lions var en veldig fin opplevelse både her i Norge og i Cannes. Det å konkurrere i en mediekonkurranse med deltagere fra omtrent hele verden gjorde at vi måtte skru på det ekstra giret for i det hele tatt ha en mulighet til å vinne. I løpet av tiden i Cannes fikk vi med oss en haug med veldig inspirerende foredrag fra noen av verdens største hoder innenfor kreativitet og marketing, som jeg kommer til å huske langt fram i tid. Vi ble også kjent med «unge løver» fra PR-byråer, Reklamebyråer og andre byråer innenfor kommunikasjonsbransjen både fra Norge, men også fra mange andre land, som gjør at vi sitter igjen med mer mellom øra nå enn før vi dro ned.«

Mussa Dagnew, tidligere Head of Programmatic i PHD, team representant Young Media Lions Norge 2017. (Mussa Dagnew er nå Performance Marketing Manager i VG).

Fra venstre; Gareth Wiliams Capa, Christoffer Nergård, Mussa Dagnew PGD og Espen Klepper OMG/juryformann