Aktuelt

Unge talenter – Henrik Birkeland, Vizeum

Som Media Lead har jeg ansvaret for å utarbeide mediestrategier og bygge økosystem som skaper synergier og driver resultater for kundene mine. Det mest spennende med jobben er å se disse strategiene komme til live og se hvordan de presterer. Samtidig må man hele tiden justere kursen underveis og takle uforutsette ting. Det blir aldri en kjedelig dag på jobb!
Henrik Birkeland, Media Lead, Vizeum.

Les mer

Unge talenter – Stian Killingberg, OMD

Det mest spennende med jobben min er muligheten til å jobbe med et bredt spekter av interessante merkevarer, og sammen med dem finne løsninger for å nå målgruppen i en fragmentert mediehverdag. Det å hele tiden lete etter nye muligheter i et landskap som konstant er i utvikling er ekstremt motiverende. Stian Killingberg, Digital Manager, OMD

Les mer

Unge talenter – Alexander Mostue, Futatsu Industries

Med fremveksten av digitale kanaler og sofistikerte måleverktøy blir det stadig enklere å måle direkte respons og kortsiktig effekt. Det mest spennende med å jobbe i bransjen akkurat nå må derfor bli hvordan vi kan dokumentere at investeringene også gir langsiktig effekt og bidrar til også å styrke merkevarer.
Alexander Mostue, Media planner, Futatsu Industries

Les mer

Byrålederne – Britt Skjeppestad, Mediacom

Jeg tror annonsørene fortsatt er opptatt av at mediebyråene er en samarbeidspartner som forstår forretningen, forbrukervaner, marketing og kommunikasjonsoppgaven –  og evner å overføre det strategiske fundamentet til faktiske mediestrategier og helhetlige planer som gir forretningsverdi. Britt Skjeppestad, Mediacom

Les mer

Unge talenter – Marianne Aune Solheim, Carat

Med mange (digitale) muligheter for automatisering, måling, dynamiske budskap osv, blir det strategiske rammeverket helt kritisk for å oppnå overordnede forretningsmål. De mest interessante diskusjonene går på å forene performance-marketing, som tradisjonelt sett har fokusert på kortsiktige KPIer, med langsiktig merkevarebygging.
Marianne Aune Solheim, Digital Lead, Carat

Les mer

Markedsteknologien blir viktigere og det er ikke vi som har kontrollen

Moderne markedsføring er synonymt med teknologi. Vårt mål som byrå må være å hele tiden vurdere, revidere og forbedre/utvikle våre kjerneområder innen markedsføring. Vi må ha et øye på underliggende teknologi og prosesser, som gjør oss i stand til å være en datadrevet og kundefokusert partner for våre kunder.
Erik Eskedal, Chief Technology Innovation Officer, IUM

Les mer