Webanalyse

Alle som eier eller driver et nettsted, har behov for å følge trafikk og kundeoppførsel på nettstedet sitt. Verktøy for webanalyse hjelper dere med dette. Det vanligste verktøyet som brukes til dette er gratisversjonen av Google Analytics. Hvis man ønsker et enda mer presist verktøy så finnes det flere (og gjerne kostbare) analyseverktøy, som f.eks. Analytics 360 Suite, WebTrends og Adobe Anaytics. For de fleste virksomheter holder det med gratisutgaven av Google Analytics.

Webanalyse hjelper deg til å ta beslutninger basert på data, og ikke synsing og magefølelse. For å bruke et slikt verktøy optimalt, er det viktig at dataene du bruker blir ”høstet” på rett måte, og at analyseverktøyet du bruker er satt opp riktig. Forskjellige publisister og medier har forskjellige oppsett som implementeres for å få en fullverdig rapportering. Det finnes mange forskjellige koder for eksempel fra AdForm, DoubleClick, Facebook og Google. Google Tag Manager eller en annen tag manager løsning er verktøy som gjør det lettere å sette opp slike koder på korrekt måte. Et slikt oppsett kan være en omfattende jobb, og det kan være lurt å få hjelp fra et byrå til å sette opp dette på korrekt måte.

I analyseverktøy er det utallige standardiserte rapporter man kan bruke, men man har også mulighet til å sette opp skreddersydde dashboards og rapporter. Å sette opp slike dashboards og andre visualiseringer er viktig for å kunne kommunisere resultater både internt og eksternt. Det gjør det også ofte lettere for alle ledd organisasjonen å forstå og tolke tall fra nettstedet.

For netthandelsaktører er det relativt enkelt å kunne verdsette ulike former for aktiviteter på nettstedet. Salg er lett å måle, og lett å forstå. Men mange som driver virksomheter har målsetninger og konverteringspunkter som innebærer at kunden beveger seg utenfor nettsiden, for eksempel i fysisk butikk. I slike tilfeller må man i større grad estimere hva en handling, for eksempel besøk på ”nettsiden butikkoversikt” har av verdi i forhold til et kjøp i fysisk butikk. Ved å gjøre slike øvelser, er det lettere å verdsette det digitale bidraget til selskapets oppnåelse av sine mål. Det er derfor viktig å koble selskapets målsetninger med de målsetningene man setter for online trafikk. Dette er en prosess som ofte gir forankring både høyt og bredt i organisasjonen.

For kunder som satser digitalt er det å kunne mestre webanalyse kritisk. Tekniske spesialister er en ressurs alle digitale satsninger trenger for å kunne nå sine mål. Har ikke din bedrift denne type ressurser tilgjengelig, så ta kontakt med ditt mediebyrå , så skal de kunne hjelpe deg .