Tilbake til Byrålederne

Byrålederne – Børre Sunde, IUM/Mediabrands Norway

Navn: Børre Sunde

Jobber i: Mediabrands Norway AS / IUM AS

Tittel: CEO / Adm. Dir.

  1. Hva var din første jobb i bransjen?

 Jeg var medieselger i Hjemmet Gruppen (som det het den gang) og startet der i 1989. Kort og hektisk «karriere», der jeg tidlig skjønte at det å jobbe som i bransjen kan være både morsomt, krevende og givende.

  1. Hva synes du er det mest spennende med å lede et mediebyrå akkurat nå?

 Den totale bransjeglidningen, der skillet mellom de tradisjonelle byrådisiplinene er visket ut. I dette landskapet ligger det en rekke spennende muligheter for vekst og utvikling, gitt at vi navigerer med stø hånd.

 Det andre er hvordan vi som mediebyrå skal agere i det teknologiske skiftet, med hensyn til både utnyttelse av data, utvikling og implementering av nye tjenester, bygge intern kompetanse og ansette de riktige ressursene i tiden fremover.

  1. Hvilken kompetanse er det annonsørene er mest opptatt av at dere har in-house i dag?

Det varierer fra kunde til kunde, men overordnet er behovet for helhetlig kommunikasjonsrådgivning, solid forståelse av kundereisen og hvordan de ulike kanalene kan bidra gjennom hele verdikjeden. Utover dette, tung kompetanse  innenfor «performance»; søk, social, data / programmatisk og ikke minst kreativitet og produksjon.

  1. Hvis du skal trekke frem et stolt øyeblikk siste året for byrået du leder?

Det er ikke et isolert øyeblikk jeg vil trekke frem helt konkret, for det å drive et mediebyrå handler om å bygge sten på sten og utvikle seg over tid.

 Når det er sagt, først og fremst er jeg stolt av folkene mine, som hver dag anstrenger seg til det ytterste for å skape resultater for kundene våre. Så er jeg naturligvis veldig fornøyd med veksten vår de siste årene, der vi stadig oftere får tillit fra store, toneangivende annonsører som ser hva som bor i oss.

  1. Hva er det mediebyråene skal bli bedre på fremover?

Det er sikkert flere ting  vi som bransje kan bli flinkere til. Det viktigste er i mine øyne en tydeligere synliggjøring av hvilke verdier vi faktisk skaper. Videre å ruste seg godt for en verden der teknologi vil spille en stadig sterkere rolle, noe som medfører endrede krav til kompetanse blant ansatte i bransjen og vår rolle overfor kundene.