Tilbake til Byrålederne

Byrålederne – Britt Skjeppestad, Mediacom

Navn: Britt Skjeppestad

Jobber i: Mediacom

Tittel: CEO

Hva var din første jobb i bransjen?

Dette er vel strengt tatt min første jobb i bransjen. Jeg har jobbet på kundesiden i mange år; først i Storebrand, deretter i Norwegian.

Hva syntes du er mest spennende ved å lede et mediebyrå akkurat nå?

Som førstereis på byråsiden syntes jeg først og fremst det er veldig gøy å jobbe med et så kompetent miljø som finnes i MediaCom. I tillegg er det superspennende å få lov å bryne seg på ulike forretningsutfordringer på tvers av ulike kategorier og bransjer. Samtidig er det store endringer i forbrukervaner og kundereiser som følge av digitalisering noe som  gjør at vi hele tiden må tenker nye muligheter og løsninger på vegne av våre kunder. Ikke et kjedelig øyeblikk så langt!

Hvilken kompetanse er det annonsørene er mest opptatt av at dere har in house i dag?

Det er lett å tenke at annonsørene i dag er opptatt av konsekvenser ved digitalisering og det tror jeg er viktig og riktig. Det sagt tror jeg annonsørene i bunn og grunn fortsatt er opptatt av at mediebyråene er en samarbeidspartner som forstår forretningen, forbrukervaner, marketing og kommunikasjonsoppgaven –  og evner å overføre det strategiske fundamentet til faktiske mediestrategier og helhetlige planer som gir forretningsverdi. Kunnskap om kanalenes egenskaper i kundereisen og hvordan optimalisere de enkeltvis og i sammenheng, tradisjonelle som digitale, er en forutsetning.

 Hvis du skal trekke frem et stolt øyeblikk siste året for byrået du leder?

Nå har jeg kun vært i Mediacom noen få måneder, men rukket å la meg imponere på flere områder. Jeg vil trekke frem nivået i MediaCom sin fagdag til våre kunder der vi gir et perspektiv på endringer i forbrukervaner, medielandskapet og konsekvens for våre kunders arbeid med strategi for året som kommer. Det var av en svært høy faglig kvalitet!

Hva er det mediebyråene skal bli bedre på fremover?

Synliggjøre forretningsverdi.