Tilbake til Byrålederne

Byrålederne – Cathrine Hagen, Wavemaker

Navn: Cathrine Hagen

Jobber i: Wavemaker

Tittel: CEO

  1. Hva var din første jobb i bransjen?

Jeg begynte i mediebransjen for drøyt 11 år siden. Den gangen ble jeg ansatt i MEC som Senior Rådgiver i MEC Access, et forretningsområde som jobbet med opplevelsesbasert markedsføring, sponsorater og event. Etter hvert overtok jeg ansvaret for det fagområdet før jeg beveget meg over i en teamleder rolle og ledet et kundeteam. For noen år siden ble jeg kundedirektør før jeg i overtok ledelsen av MEC i begynnelsen av 2017. Jeg hadde den jobben kun noen få måneder før vi fikk vite at Maxus og MEC skulle fusjonere og bli Wavemaker. I desember i fjor fusjonerte vi selskapene med meg i førersetet, så nå er jeg  CEO for Wavemaker Norge – en jobb jeg stortrives i.

 

  1. Hva synes du er det mest spennende med å lede et mediebyrå akkurat nå?

Det har vært og er veldig spennende å etablere Wavemaker i det norske markedet. Vi har en visjon om å være «Future Makers». Kort fortalt hander det om hvordan vi skal skape vekst for våre kunder.  Wavemaker er tuftet på å sømløst koble media, content og teknologi sammen på en måte som realiserer det vekstpotensialet vi identifiserer.

Vår første prioritet er – som for alle andre – våre kunder. Men det å se på hvor vekstpotensialet hos kunden er som utgangspunkt for vårt arbeid er en spennende tilnærming til medierådgivning.  Vår suksess vil avhenge av kundens suksess, og det er et godt utgangspunkt for et tett samarbeid!

 

  1. Hvilken kompetanse er det annonsørene er mest opptatt av at dere har in-house i dag?

Når vi skapte Wavemaker globalt ble det blant annet gjort på bakgrunn av hva kundene mente var den viktigste kompetansen for morgendagens mediebyrå.

For det første ønsket kundene seg et byrå som kan identifisere vekstmuligheter gjennom å forstå hele forbrukers kjøpsreise i deres kategori. Samtidig ønsker de å se hver kunde som unik – og kommunisere med dem på en konsistent måte på tvers av egne, fortjente og betalte kanaler. Den digitale transformasjonen skapte en periode et skille på merkevare og performance spesialister. Vi tror på et byrå som gjør begge deler. Kundene ønsker seg en partner som hjelper dem å balasere langsiktig merkevarebygging med behoved for kortsiktig suksess. Men jeg vil også trekke frem et par av verdiene vi har i Wavemaker som jeg tror er viktig for kundene våre. P for Passion er kanskje det viktigste vi levere til kundene i tillegg til å være dyktige fagpersoner. I tillegg er E for Entrepenørskap en personlig favoritt. Jeg er ikke tilhenger av copy/paste. Det å finne nye ideer og gå nye veier for å sikre kundens vekst er både spennende og lønnsomt.

  

  1. Hvis du skal trekke frem et stolt øyeblikk siste året for byrået du leder?

Det må være  hele prosessen med å få MEC og Maxus til å bli Wavemaker. Jeg er så utrolig stolt av den jobben alle mine medarbeidere la ned for å få til det. Sammen har vi skapt Wavemaker på rektordtid, og de – som jeg – har 100 % tro på alt Wavemaker står for og skal være. Den entusiasmen de viser hver dag gjør meg helt trygg på av vi skal lykkes! Uten dedikerte ansatte med stor passion får våre kunder og alt vi forsøker å få til, ville ikke dette vært mulig. En fantastisk opplevelse – jeg føler meg privilegert som har fått være med på dette og jeg gleder meg til fortsettelsen!

 

  1. Hva er det mediebyråene skal bli bedre på fremover?

Dette er en bransje i kontinuerlig endring, og spesielt forbrukeratferd endrer seg raskt. De som evner å forstå mekanismene i hvordan forbruker tar valg gjennom hele kjøpsreisen, og klarer å identifisere og realisere vekst på bakgrunn av dette, vil lykkes. I dette ligger også vårt forhold til teknologi og innhold og hvordan vi utnytter og kobler dette sammen.  Summen av alt dette er vårt viktigste fokus i Wavemaker!