Tilbake til Byrålederne

Byrålederne – Kristin Brimi, Vizeum

Navn: Kristin Brimi

Jobber i: Vizeum

Tittel: Managing Director

  1. Hva var din første jobb i bransjen? 

Jeg møtte bransjen første gang i Schibsted, den gangen de bygget søkemotoren som het Sesam. Det var i 2008 og ble mitt første møte med betalt søk, Yahoo og Google AdWords. Vi vet jo hvordan det endte, men det var en lærerik tid. Og ikke minst et spennende selskap å få jobbe i. De satset jo med hud og hår på produktutvikling, så selv om det ikke gikk etter planen med søkemotoren var det supergøy å få være med på reisen. Jeg skjønte fort at dette var en bransje som jeg skulle jobbe i, i mange år fremover.

 

  1. Hva synes du er det mest spennende med å lede et mediebyrå akkurat nå?

Det må være at alt er i forandring. Hele tiden. Det er utrolig spennende å rigge et mediebyrå for fremtiden. Det krever at vi utvikler oss og tilpasser oss kundene og behovet i markedet, jakter nye forretningsområder og tar inn over oss ny teknologi. Skal man jobbe i mediebyrå i 2018 og inn i fremtiden, må man like at ting endrer seg. For det kreves mye av den enkelte. Det stiller krav til godt lederskap. Så samtidig som vi snakker om endringsledelse så krever tiden vi er inne i også stabilitetsledelse. Det betyr å skape trygge rammer til de som leverer til kundene i det daglige, gjennom effektive prosesser og ‘way of work’, tydelig kommunikasjon og samhandling. Det betyr å ha et grunnfundament å bygge ut fra. Så det å levere på balanse mellom agilitet og stabilitet, er nok det som krever mest akkurat nå.

 

  1. Hvilken kompetanse er det annonsørene er mest opptatt av at dere har in-house i dag?

Vi snakker jo ofte om at bransjen trenger annen type kompetanse enn tidligere. At vi trenger folk som kan data, som forstår mar-tek, og folk som er gode under ‘panseret’. Og det trenger vi! Men vi trenger fotsatt folk som er gode kommunikasjonsrådgivere. Folk som kan og forstår markedsføring. Som forstår innsikt og adferd. Og som bygger broer mellom strategi og aktivering.  Så, ja takk begge deler; et opplagt fokus på ressurser som er datakyndige og teknologitunge – men også på kompetanse som løfter rådgivningen til kunden våre til å stadig omhandle større del av forretningsutvikling.

 

  1. Hvis du skal trekke frem et stolt øyeblikk siste året for byrået du leder?

 Jeg har jo bare vært leder i Vizeum i knappe 4 måneder, men jeg er stolt av alt vi har fått til på den korte tiden. Vi har hatt fokus på effektivitet og kvalitet; vår «Brilliant Basics». Vi har reorganisert, satt kursen fremover med en gjennomarbeidet byråstrategi. Og så har vi ryddet plass til fag og kompetanseutvikling, for flinke og motiverte kolleger er en uslåelig kombo. Det skaper resultater for kundene i dag – og fremover. Så spør meg igjen om et år, da.

 

  1. Hva er det mediebyråene skal bli bedre på fremover? 

Jeg tror det må at vi klarer å holde endringstakten oppe – samtidig som vi har fokus på helheten. Når alt endrer seg sånn som det gjør nå, er det ofte vi opplever at kart og terreng ikke nødvendigvis samsvarer med teori og praksis. Det er fort gjort å miste overordnede målsetninger av syne når blikket flyttes til digitale kanaler som kommer med ny valuta og andre USP’er enn tradisjonelle dekningskanaler. Vi må fortsette ha fokus på å dokumentere reell effekt, og bygge langsiktige verdier. Vi må ta større eierskap til overordnede forretningsmodeller og og være solide partnere og veiledere for kunder på vei inn i den digitale økonomien.