Tilbake til Byråpraten

Byråprat med Kjersti Nesbakk, Strategic Client Director, MediaCom

Hvilket ansvar følger med de ulike rollene ansatte har i et mediebyrå? Hva snakker de mye om med sine kunder om akkurat nå, og hva er de spesielt stolte av på sin arbeidsplass? Det får du vite mer om i Byråpraten.

 

Navn: Kjersti Nesbakk

Mediebyrå: MediaCom

Tittel: Strategic Client Director

  1. Hva innebærer din stilling i MediaCom og hvilket ansvar har du i ditt daglige arbeid?

Stillingen min innebærer at jeg er personalansvarlig for spesialister innenfor digitale, sosiale og lineære medier, inkludert adops og rekvirering. Team 1 inkluderer også fire erfarne Account Directors inkludert meg selv som sammen med kundene jobber tett i team for å ivareta, utvikle og utfordre mål og behov. Som kundeansvarlig teamleder er jeg tett på hverdagen til den enkelte ansatte og kunde og kan bidra som en aktiv del av arbeidsmetodikk og innhold.

  1. Er det èn ting du kan trekke frem som du snakker mye om med kundene dine akkurat nå?

Hvor viktig og nødvendig det er at kunde, rådgivere og spesialister jobber som et team og deler fag, forretningsmål og strategi for at vi sammen skal løse og utvikle kundereisen mellom handel, holdninger og forbrukere.

  1. Noe faglig eller bransjerelatert du brenner for som du ønsker å si noe om? Nå har du sjansen.

Gjennom de senere årene har MBA, som er den kreative avdelingen i MediaCom, jobbet tett med «medieavdelingene» i å løse stadig flere kommunikasjonsstrategier. Alle innsiktsbaserte tester viser at kombinasjonen solid målgruppeinnsikt, relevant innhold, datafangst og helhetlig kommunikasjonsstrategi gir de beste resultatene.

Ett eksempel av et slikt samarbeid er konseptet «dine valg betyr noe» for Matmerks merkeordning Nyt Norge, skapt i et tett samarbeid mellom kunde, innsiktsrådgiver, kreatører og mediespesialister. Årets brand tracker viser at Nyt Norge for første gang er Norges mest kjente merkeordning! Et hjulpet resultat av tett kunde og rådgiver samarbeid som beviser at de beste resultatene skapes gjennom å kombinere kreativitet, strategi og teknologi!

  1. Hva er du spesielt stolt av i ditt arbeid og på din arbeidsplass?

Jeg er spesielt stolt av at vi gjennom dette året har gjennomført en mengde fagrelaterte webinarer hvor dyktige fagpersoner har delt kunnskap slik at vi sammen med kundene våre har kunnet ha en felles forståelse av situasjonen og de markedsmessige grepene som faglig sett er nødvendige. Dette har gitt oss et godt diskusjonsgrunnlag og ikke minst bidratt til en sterk felles faglig forankring i faktabasert innsikt, og noe stødig å holde i når organisasjoner og personer kjenner på usikkerhet og utrygghet.

  1. Kan du dele ditt beste hjemmekontor tips?

Som teamleder er jeg opptatt av å ivareta samholdet og team 1 sitt fokus på konstruktiv feedback. Jeg har delt gruppen på 12 inn i smågrupper hvor hver av smågruppene starter dagen med en «over pulten prat». Siden situasjonen ligner på småpraten du ville startet dagen på kontoret med, gir den en god opplevelse av felles inngang til arbeidsdagen og påvirker den mentale kondisjonen vi trenger i hverdagen positivt. Teams i ordets rette forstand.