Tilbake til Byråpraten

Byråprat med Madicken Tollefsen, Medierådgiver, OMD

Hvilket ansvar følger med de ulike rollene ansatte har i et mediebyrå? Hva snakker de mye om med sine kunder akkurat nå, og hva er de spesielt stolte av på sin arbeidsplass? Det får du vite mer om i Byråpraten.

 

Navn: Madicken Tollefsen

Mediebyrå: OMD

Tittel: Medierådgiver

  1. Hva innebærer din stilling i OMD og hvilket ansvar har du i ditt daglige arbeid?

Som medierådgiver i OMD har jeg ansvar for å utarbeide og gjennomføre mine kunders markedsstrategi, og er ansvarlig for den totale leveransen og kampanjeevalueringen. Jeg har daglig tett dialog med kundene mine, men også med medier og reklamebyråer hvor vi sammen jobber for å oppnå best mulig effekt på kampanjene. På hver kunde jobber jeg med et kjempedyktig team hvor vi sammen jobber med å utnytte kompetansen i alle spesialenhetene og dra synergier mellom de ulike mediekanalene. Hverdagen min består derfor av mange spennende og varierte oppgaver, med stadig nye og interessante utfordringer.

  1. Er det èn ting du kan trekke frem som du snakker mye om med dine kunder akkurat nå?

Testing og effekt; både i form av pre- og posttester, testing av materiell og ikke minst salgsmodellering. Det brukes høye summer på annonsering, men dessverre nedprioriteres det ofte å teste hvilke resultater det faktisk gir merkevaren og hva som fungerer og ikke. Ved å prioritere testing får vi resultater på hva som gir den ønskelige effekten, vi får sett om vi er på rett kurs og vi kan optimalisere og gjøre endringer som gjør at vi skaper ytterligere effekt i fremtiden. I det store bildet vil dette være en liten kostnad hvis det på sikt kan medføre at resultatene og inntjeningen øker. Så er det jo selvfølgelig uungåelig å ikke komme inn på diskusjoner om hvilken påvirkning Covid-19 vil ha på forbrukers mediehverdag i 2021.

  1. Noe faglig eller bransjerelatert du brenner for som du ønsker å si noe om? Nå har du sjansen.

Jeg er opptatt av å dra læring av hverandre, både internt og eksternt blant byråene i bransjen. De forskjellige avdelingene internt, men også de forskjellige byråene i bransjen har ulike rutiner og retningslinjer som påvirker arbeidshverdagen, og jeg tror det ligger mye nyttig i å dele dette og dra læring av hverandre for å øke den totale kompetansen og få en bedre forståelse av helheten. Jeg heier på at vi som bransje støtter hverandre og løfter hverandre opp, være seg mediebyrå, reklamebyrå eller mediehus.

  1. Hva er du spesielt stolt av i ditt arbeid på din arbeidsplass?

Her må jeg nesten trekke frem det alle mine gode kollegaer alltid trekker frem, og det er det faglige høye nivået vi har i OMD. Man har jo også vært engstelig for at tiden med hjemmekontor fører til at man mister deler av både det faglige og sosiale miljøet, men dette har vi klart å beholde gjennom gode, faglige møter, felleslunsjer på teams og selvfølgelig digitalt vinlotteri. I tillegg må jeg også legge til at jeg jobber med verdens beste team og som jeg virkelig gleder meg til å kunne sitte sammen med igjen når vi er tilbake til normalen.

  1. Kan du dele ditt beste hjemmekontor tips?

Ta deg en luftetur i løpet av dagen, en kort kaffepause med kollegaene dine på teams og vær tydelig med deg selv på skillet mellom arbeidstid og fritid. Hvis ikke blir man koko.