Tilbake til Byråpraten

Byråprat med Olav Pedersen, Account Director, MediaCom

Hvilket ansvar følger med de ulike rollene ansatte har i et mediebyrå? Hva snakker de mye om med sine kunder om akkurat nå, og hva er de spesielt stolte av på sin arbeidsplass? Det får du vite mer om i Byråpraten.

 

Navn: Olav Pedersen

Mediebyrå: MediaCom

Tittel: Account Director

  1. Hva innebærer din stilling i MediaCom og hvilket ansvar har du i ditt daglige arbeid?

Jeg er hovedkontakten til kunden og er ansvarlig for strategiarbeidet. Jeg må også sørge for at alle spesialistene på teamet har det de trenger for å gjøre en god jobb, sørge for kvalitet i alle leveranser i henhold til målene som er satt og i forhold til det kunde forventer av oss som byrå partner. Og sikre dialog med reklamebyrå og andre samarbeidspartnere m.m.

  1. Er det èn ting du kan trekke frem som du snakker mye om med dine kunder akkurat nå?

Det blir to ting som fremhever seg. Med bølge to av Covid-19 og snart et nytt år, er det en kombinasjon av disse to.  Tilpasning av kampanjeuttakene ut året og legge planer for det nye året som kommer. 2021 blir et vanskelig år for mange bransjer, i hvert fall de 5-6 første månedene, så da blir det også mye prat om hvordan man skal tilpasse planene deretter og å se på implikasjoner dette kan ha for både merkevare og salg.

  1. Noe faglig eller bransjerelatert du brenner for som du ønsker å si noe om? nå har du sjansen.

Da vil jeg snakker om effekt. Betalt media forteller kun en del av en helhet, det samme gjør reklame, PR, promotering i egne kanaler m.m. Jeg er opptatt av å måle effekt på tvers av de ulike innsatsfaktorene, for en felles helhetlig læring til neste gang. Det handler om å ta de små stegene hver eneste dag. Det man investerer bør kunne regnes hjem i form av kost per salg, preferanse utvikling, holdninger til merke osv. Dette er jo på ingen måte en solojobb. Det fordrer at alle involverte parter jobber godt sammen og kunnskap deles mot en felles måloppnåelse.

  1. Hva er du spesielt stolt av i ditt arbeid og på din arbeidsplass?

Med den spesielle situasjonen hele Norge befinner seg i akkurat nå og den enkeltes verden har blitt snudd på hodet, må jeg fremheve kollegaene i MediaCom. Makan til positiv gjeng å jobbe med. Selv om mange opplever arbeidshverdagen som veldig annerledes og til dels vanskelig, gis det gass fra alle hjemmekontor fra ulike kriker og kroker av landet. Alle jobber mot det samme målet.

  1. Kan du dele ditt beste hjemmekontor tips?

Jeg liker å variere hvor jeg sitter. Har eget hjemmekontor med pult og ekstra skjerm og alt det der, men trenger variasjon. Så jeg bytter mellom stuebord, kjøkkenbord og hjemmekontor. I tillegg til å ta en liten pause midt på dagen, ute ruslende med bikkja. Det gjør bra for kropp og sjel, og sørger for å bryte opp en litt ensformig situasjon knatrende på tastaturet.