Tilbake til Byråpraten

Byråpraten med Marie Sorteberg, Senior rådgiver i RED dentsu x

Hvilket ansvar følger med de ulike rollene ansatte har i et mediebyrå? Hva snakker de mye om med sine kunder akkurat nå, og hva er de spesielt stolte av på sin arbeidsplass?  Det får du vite mer om i Byråpraten.

 

Navn: Marie Sorteberg

Mediebyrå: RED dentsu x

Tittel: Senior Rådgiver

 

  1. Hva innebærer din stilling i RED dentsu x og hvilket ansvar har du i ditt daglige arbeid?

I stillingen som rådgiver skal jeg være den nærmeste samarbeidspartneren og sparringspartneren til markedssjefene hos våre kunder. Jeg har også hovedansvar for dialogen og leveransen til kundene. Heldigvis er jeg en del av et godt team som ivaretar alle ledd av markedsføringen. Her samarbeider vi på tvers av fagmiljøer for å levere best mulig resultater til våre kunder.

  1. Er det èn ting du kan trekke frem som du snakker mye om med dine kunder om akkurat nå?

Her må jeg nesten nevne to ting; Vi snakker mye med kundene om effekt. Hvilken effekt har vi oppnådd i år i form av merverdi og merkevarestyrke, og hva skal til for å oppnå ønsket effekt i 2021. I tillegg er det vanskelig å ikke nevne corona. Som de fleste har fått erfart, er dette en krevende tid for både kundene og bransjen, og som en av kundenes nærmeste samarbeidspartner har vi blitt utfordret sammen med kundene til å tenke nytt.

  1. Noe faglig eller bransjerelatert du brenner for som du ønsker å si noe om? Nå har du sjansen.

Jeg brenner for å jobbe på tvers av de forskjellige fagmiljøene i bransjen. For å kunne tilby de beste løsningene til våre kunder, er det viktig at både reklamebyrå, mediebyrå, medie og kunden er involvert. Særlig er det viktig at vi klarer å utnytte synergiene på tvers av de forskjellige fagmiljøene. I RED dentsu x har vi svært mange forskjellige fagmiljøer, og de beste resultatene får vi når vi klarer å dra nytte av kompetansen på tvers.

  1. Hva er du spesielt stolt av i ditt arbeid og på din arbeidsplass?

Her vil jeg helt klart si at jeg er stolt av arbeidsmiljøet i RED dentsu x. Her har jeg virkelig verdens beste kollegaer, som er flinke til å løfte hverandre frem! I RED er vi mange ulike mennesker, som gjør at vi legger til rette for å utfordre hverandre og å lære av hverandre. I tillegg er vi flinke til å ha det gøy på jobb!

  1. Kan du dele ditt beste hjemmekontor tips?

Det må helt klart bli å huske på å få seg en luftetur i løpet av dagen. Bådet hodet og kroppen trenger luft i en hektisk hjemmekontor-hverdag. Er det telefon-møter man klarer seg uten pc tar jeg gjerne møter ute på tur.