Byrålederne

Hvordan startet landets byråledere sine karrierer i bransjen? Hva mener de det er mediebyråene skal bli bedre på fremover? I denne artikkelserien vil du bli bedre kjent med byrålederne blant Mediebyråforeningens medlemmer.

Byrålederne – Britt Skjeppestad, Mediacom

Jeg tror annonsørene fortsatt er opptatt av at mediebyråene er en samarbeidspartner som forstår forretningen, forbrukervaner, marketing og kommunikasjonsoppgaven –  og evner å overføre det strategiske fundamentet til faktiske mediestrategier og helhetlige planer som gir forretningsverdi. Britt Skjeppestad, Mediacom

Les mer

Byrålederne – Kristin Brimi, Vizeum

Vi snakker jo ofte om at bransjen trenger annen type kompetanse enn tidligere. Men vi trenger fotsatt folk som er gode kommunikasjonsrådgivere. Folk som kan og forstår markedsføring. Som forstår innsikt og adferd. Og som bygger broer mellom strategi og aktivering.
Kristin Brimi, Managing Director, Vizeum

Les mer