Byrålederne

Hvordan startet landets byråledere sine karrierer i bransjen? Hva mener de det er mediebyråene skal bli bedre på fremover? I denne artikkelserien vil du bli bedre kjent med byrålederne blant Mediebyråforeningens medlemmer.

Byrålederne – Britt Skjeppestad, Mediacom

Jeg tror annonsørene fortsatt er opptatt av at mediebyråene er en samarbeidspartner som forstår forretningen, forbrukervaner, marketing og kommunikasjonsoppgaven –  og evner å overføre det strategiske fundamentet til faktiske mediestrategier og helhetlige planer som gir forretningsverdi. Britt Skjeppestad, Mediacom

Les mer