Tilbake til Nyheter

Influencer-marked estimeres til 348 MNOK

Det forventes en omsetning på 348 millioner NOK innen influencer marketing i 2020. Det viser ferske tall i prognosen fra IRM. Bak den nye marketing influencer-kategorien fra IRM står ANFO, MBL og Mediebyråforeningen.

-Vi har samarbeidet godt for å styrke oversikten over nye kanaler og virkemidler innen kommunikasjonen. Influencer marketing vokser stort. Her gjelder det å være «fremme i skoene», sier Merete Mandt Larsen.

Det er første gang IRM kommer med tall og estimater på influencer marketing i Norge.

-For oss er det viktig å fange opp størrelsen på pengestrømmene, noe som også gir et godt bilde på attraktiviteten til denne kanalen eller virkemidlet for kommunikasjonen, sier Merete Mandt Larsen.

Influencer marketing er et bredt konsept  – og det er mange potensielle tilknytningsmuligheter og inntekstkilder knyttet til til såkalte influencers. Influencer marketing er en samlebetegnelse på markedsføringsformer som har til hensikt å dra nytte av påvirkning fra en sosial influencer på sine følgere. Dette markedet er sammensatt av ulike typer aktører. Mange påvirkere samles i salgsselskaper eller utgivere/forlag som representerer dem. Samtidig er det også en del individuelle aktører som driver helt på egen hånd. IRM har basert seg på tall fra både salgsselskaper og utgivere – samt markedet utenfor disse.

Influencer marketing består av underkategoriene influencer sponsorship og influencer advertising. I 2018 landet omsetningen i denne kategorien på 235 (avrundet) millioner NOK., med henholdsvis 67 millioner på advertising og 170 millioner på sponsorship.

Estimatene for 2019 landet på 290 (avrundet) millioner NOK, med 78 millioner NOK på advertising og 210 millioner NOK på sponsorship.

Og nå foreligger estimatene for 2020, med en total på 348 (avrundet) millioner NOK, fordelt på 256 millioner på sponsorship og 91 millioner på advertising. Dette betyr et estimat som viser en vekst på 20 prosent fra 2019.

-Og her kommer vi til å se mye vekst i årene fremover. Det er allerede en kategori som er større enn kino, og som etter hvert sikkert kommer til å bli en milliard-industri, sier Merete Mandt Larsen.

Hun mener at influencer marketing blir spennende å følge i årene fremover.

-Dette er en viktig kategori i dag, men som kommer til å bli stadig mer viktig innenfor markedsføringen. Stadig flere byråer og personer satser på ulike segmenter innen influencer-markedet. Og stadig flere annonsører bruker stadig mer penger på nettopp denne typen markedsføring, sier Merete Mandt Larsen.