Tilbake til Nyheter

Invitasjon til lansering av mangfoldsguider

Som utøvere innen kommunikasjon, markedsføring, reklame og design kommuniserer vi med alle. Da må vi som jobber med dette bedre speile samfunnet, både internt i våre virksomheter og i vårt arbeid. Mangfold er en forutsetning for å lykkes. Derfor må vi sammen jobbe for en mangfoldig bransje der alle er inkludert og representert.

Den 14. september kl. 12.00 presenterer Mediebyråforeningen, Grafill, ANFO Annonsørforeningen, Kreativt Forum, og Kommunikasjonsforeningen resultatet av det siste årets samarbeid for å gjøre bransjen mer mangfoldig. På arrangementet blir guidene for mangfoldsstrategi og rekruttering vist frem. Det blir også en dialog om hvordan arbeidet startet . Vidar Singh fra mangfoldsbyrået Vi er OSS avslutter med å snakke om hvordan de selv jobber med mangfoldsstrategi og rekruttering.

Vi ønsker å invitere deg til å delta på arrangementet 14. september,  i Grafills lokaler  i Møllergata 39,  kl. 12.00 – 13.00.

Det er et begrenset antall plasser på arrangementet grunnet Covid restriksjoner så meld deg på snarest her.

PROGRAM:

12:00 Lene Renneflott øsnker velkommen

12:05 Therese Manus i dialog med Umar Ashraf og Aram Zarkoob Vaughan – forteller historien om hvordan dette arbeidet har startet og hvorfor det er viktig at bransjeorganisasjonene står samlet.

12:25 Presentasjonen av guide for mangfoldsstrategi

12:35 Presentasjon av guide for rekrutteringsstrategi

12:45 -13:00 Vidar Singh fra Vi er OSS forteller om hvordan de selv jobber med mangfoldsstrategi og rekruttering.

Meld deg på her.