Om oss

Etiske Retningslinjer

Våre etiske retningslinjer skal være et verktøy for adferden og kulturen i våre medlemmers virksomheter. Vi har lagt vekt på at retningslinjene skal være enkle å forstå og sette seg inn i, og relevante for alle medarbeidere i bransjen. Retningslinjene bør være integrert i rammeavtaler med oppdragsgivere.

Integritet

Medlemmene skal drive sin virksomhet på en måte som ikke skaper tvil om selskapets integritet.

Etikk

Medlemmene skal drive sin virksomhet med høy etisk standard og forretningsmoral.

Objektivitet

Alle oppdrag skal utføres med sikte på å maksimere oppdragsgivers nytte uavhengig av hva som er best for egen virksomhet.

Seriøsitet

Medlemmene skal behandle alle medieleverandører og mediekanaler seriøst og med respekt.

Kompetanse

Medlemmene plikter å ha kunnskap om, og tilgang til, relevant og oppdatert kunnskap innenfor alle / sine mediekanaler.

Forretningsskikk

Medlemmene, som også er konkurrenter, skal ikke gjøre avtaler seg i mellom i forhold til konkurransevilkår som gjelder i bransjen.

Lovverk

Medlemmene skal drive sin virksomhet forenelig med norsk lov og ha kunnskap om lover som er relevant i forhold til bransjen.

Omdømme

Medlemmene og deres medarbeidere skal opptre på en seriøs måte som skaper troverdighet, og som ikke skader bransjens omdømme.