Tilbake til Gjesteinnlegg

Kvinner skal OPP og frem!

Vi i mediebyråbransjen mener at vi kan bli dyktigere og mer bevisste på å løfte frem kvinner. Derfor starter vi nå OPP – som har som mål å øke bransjens attraktivitet ved å styrke kvinners posisjon i mediemarkedet.

Og det er ingen hvilken som helst OPP-tur som vi nå starter på. Det er en OPP-tur for og med kvinner. Det er en OPP-tur med tydelige og sterke kvinnelige stemmer. En arena og et konsept for å realisere viktige målsettinger for kvinner.

For å ta tak i problemstillinger på alvor må man gjøre erkjennelser. Som de fleste andre bransjer kan også mediebyråene bli flinkere til å løfte kvinner opp og frem. Vi er ikke blant de dårligste i klassen. Heller ikke blant de beste. Noen av medlemmene jobber mer aktivt og systematisk på området, enn andre, men som bransjer bør vi uansett stå samlet og sørge for å bli enda bedre. Vi akter å trykke på ulike knapper for å bli blant de aller beste og jobbe med de som har best kunnskap og lang erfaring på området.

For å løse krevende kommunikasjonsoppgaver for våre kunder, og oppnå de mål som settes, bør vi også være godt balanserte i forhold til kvinner og menn, enten det handler om ledelse, strategi eller kreativitet.

Vi ser også at kunder stiller stadig større krav til byråene sine, som for eksempel DNB-direktørene Even Westerweld og Aina Lemoen Lunde i DN 23.april med sin «På tide med likestillingskrav til byråene». Her skriver DNB-direktørene at de har bestemt seg for å stille krav om likestilling til reklame- , medie- og PR-byråene som ønsker å ha dem på kundelisten. Det sier det meste. Stadig flere vil tenke slik som DNB. banken går foran!

Vi mangler et fullstendig statistikkgrunnlag for kjønnsdeling i mediebyråbransjen, men vi vet likevel mye. Vi vet at bransjen har en liten overrepresentasjon på menn totalt sett. Samtidig ser vi at kvinner er underrepresenterte i stillinger på leder- og mellomleder nivå, men også innenfor teknologi. Her har vi en jobb å gjøre.

De senere årene har vi sett at teknologi som kompetanseområde er blitt stadig viktigere i vår del av bransjen og samtidig vet vi også at teknologi er en av hoved-driverne til bransjens omdømme. Medlemmene vår har derfor rekruttert teknologi-kunnskap i større omfang enn tidligere. Samtidig viser diverse statistikker at menn er kraftig overrepresenterte innen teknologiutdanningen.

Mediebyråforeningen og våre medlemmer tar derfor dette på alvor. Vi har satt oss klare målsettinger. Vi ønsker at kvinner i større grad skal bli ledere innen mediebyråbransjen, både som toppledere og mellomledere. Vi ønsker at kvinner skal velge teknologi som kompetanseområde i en sterkere grad enn i dag – og være konkurransedyktige i forhold til menn. Dette handler blant annet om valg av teknologi som retning når det gjelder utdanning.

Koding og programmering er i høyeste grad kvinneyrker. Det samme er er mediebyråledelse på ulike nivåer. Jeg sier ikke at vi er dårlige. Jeg sier at vi kan bli enda mye bedre og ikke minst tydeligere!

Mediebyråforeningen har i over et år jobbet med å utvikle et konsept for å realisere de målsettinger som vi har satt oss, som også vil inneholde et innovasjonsprogram som er åpent for alle våre kvinnelige medlemmer å søke på. Og med har vi lansert OPP, som står for verdiene; Optimistisk, Pågående og Pulserende. Og det mangler heller ikke på ambisjoner. OPP skal være kommunikasjonsbransjens tydeligste stemme og arena for kvinner.

Arbeidsgruppen har bestått av Malin Maarud (GroupM), Anine Iversen (Futatsu Industries),  Mari Anvik Berg (Marvelous/IUM), Heidi Clason (OMD).

Ja, det skal ikke bare være et toneangivende konsept innenfor bransjen for mediebyråer. Det skal være best i kommunikasjonsbransjen i Norge!

Misjonen til OPP er å styrke kvinners posisjon i mediemarkedet, blant annet ved å legge til rette for kurs og utvikling innen teknologi. Kort sagt skal OPP som konsept løfte og oppmuntre kvinner til å ta den plassen de fortjener samt skape kjønnsmessig likevekt i lønn, ledelse og talerstoler i bransjen.

Nå har vi startet på kvinne-reisen. I juni skal vi ha en samling med toneangivende kvinner som Kjerstin Braaten (Konserndirektør i DNB), Anne Grete Solberg (Forsker, og forfatter av bøker om kjønnsbalanse, samt foredragsholder), Birgitte Nygård Vibe (COO GroupM Norge), og vår styreleder Maria Aas-Eng i spissen.

8.oktober blir det en åpen fagdag og seminar med kjente kvinner som Kristin Skogen Lund, Astrid Undheim, Ellen Mossin Olesen, Anne Grethe Solberg med flere, i regi av Mediebyråforeningen. Neste år skal vi gjennomføre et større innovasjonsprogram med Anne Grethe Solberg og Hanne Lindbæk. Hanne og Anne Grethe har i over ti år samarbeidet tett i prosjekter og programmer designet for å skape kjønnsbalanse i bransjer, organisasjoner og selskap. Dette blir veldig spennende og et viktig bidrag for å oppnå ønsket om å bli en bransje som er enda mer attraktiv for kvinner. Og ikke bare bli en del av bransjen, men ta ledelsesposisjoner for å utvikle bransjen.

Nå skal vi OPP og frem.

Merete Mandt Larsen, Daglig leder, Mediebyråforenignen