Faguttrykk

Her finner du en søkbar liste over relevante faguttrykk og hva de betyr. Uttrykkene dekker de aller fleste begreper i mediebyråenes verden.

FagutrykkForklaring
AdExchangeEn portal for salg av tilgjengelig digitalt varelager. Selges gjerne på målgruppenivå, basert på cookie-teknologi
ADserverOgså kalt annonsestyringsverktøy. System for å distribuere digitalkampanjer og for å rapportere og overvåke kampanjene. Brukes både av medier og mediebyråer.
AdstockEn portal som styres ut fra et auksjonsprinsipp hvor annonsørene byr på eksponeringer i sanntid
AdvertorialEt annonseformat der reklame utformes slik at den ligner på en redaksjonell artikkel. Skal markeres tydelig fot å markere at avsenderen ikke er mediet, men en annonsør. Annonseformat brukt for innholdsmarkedsføring.
AdwordsGoogles verktøy for annonsering i søkeresultater (betalt søk/SEM). I tillegg brukes Adwords til å kjøpe annonser i Googles displaynettverk og på YouTube
Affiliate MarketingMarkedsføring der en annonsør belønner en eller flere samarbeidspartnere for besøkende/kunder som formidles til annonsørens sider
AFPAdvertiser Funded Programming. Programmer/konsepter finansiert av annonsør. Mest brukt på TV.
APIApplication Programming Interface. Standardiserte formater for å dele data mellom programmer. Brukes blant annet til å automatisere data-innhenting til rapporter og dashboards.
ATVAntall minutter brukt på å konsumere et medie. Gjennomsnittlig seing pr person pr dag.
Behavioural TargetingDigital optimeringsmetode til å målrettestyre eksponering av reklame basert på forbrukers digital-atferd
Brand EquityVerdien av å ha et anerkjent merke, ikke et tilfeldig produkt. Tilføres gjennom forbruker- og markedsrespons. Består av tre komponenter: mental-, adferdsmessig- og finansiell-merkeverdi.
BruttodekningSummen av de enkelte medienes dekningstall i en kombinasjon med flere medier. Et uttrykk for det totale antall eksponeringer. Kan uttrykkes i antall personer, GRPog prosentuelt. Prosentuelt vil bruttodekning kunne overstige 100 %.
BruttofrekvensBeskriver hvor stor andel av målgruppen som har sett en reklamen i en gitt kampanje minst X antall ganger (1+, 2+, 3+, 4+...). Omtales også som "den akkumulerte frekvensfordeling". For bruttofrekvens 1+: se 'Nettodekning'
Content MarketingBetalt kommunikasjon som er laget for å være interessant, underholdende og/eller nyttig for målgruppen til en merkevare. Innholdsmarkedsføring kan ofte ligne på tradisjonell journalistikk i formen, og er derfor mye debattert. Det er viktig med tilstrekkelig merking for å unngå at innholdsmarkedsføringen blir tolket som redaksjonelt uavhengig journalistikk. Også kalt Content Marketing.
Contextual TargetingDigital optimeringsmetodikk som blir brukt til å målrette reklamevisninger. Tar utgangspunkt i nettstedets redaksjonelle innhold for eksponering av relevante reklamebudskap, mens bruker konsumerer det redaksjonelle innholdet
CookieEr et lite dataprogram sent fra et nettsted som lagres i brukerens nettleser, mens brukeren oppholder seg på nettstedet. Hver gang brukeren laster nettstedet på nytt, sender nettleseren cookien tilbake til nettstedets server for å informere nettstedet om brukerens tidligere aktivitet på nettstedet
CPA.Cost pr actionUttrykk for kontaktpris pr utførte handling
CPC – Cost pr clickUttrykk for kontaktpris pr utførte handling
CPL – Cost pr leadUttrykk for kontaktpris pr registrerte bruker
CPM – Cost pr milleUttrykk for kontaktpris pr tusen eksponerte også omtalt som CPT
CPO – Cost pr orderUttrykk for kontaktpris pr utførte kjøp
CPP – Cost pr pointInvesteringen som kreves for å oppnå 1 TRP eller 1 GRP.
CPT – Cost pr thousandUttrykk for kontaktpris pr tusen eksponerte også omtalt som CPM
CPV – Cost pr viewUttrykk for kontaktpris pr visning
CR – Conversion rateAndelen klikk som har resultert i en konvertering
CTR – Click through rateAndelen visninger som har resultert i et klikk
DekningAndel av en gitt målgruppe som eksponeres gjennom mediet/flere medier. Oppgis i antall personer eller i prosent
DisplayDisplay er det samme som bannere. Disse kan være statiske eller dynamiske. Dynamiske bannere gir mulighet for bytte av budskap, bilder, film etc løpende
DistribusjonUttrykk for et medies tekniske dekning av befolkningen. Oppgis i prosent
DMP – Data Management PlatformDet er mange typer DMP'er med forskjellige funksjoner: fra enkle databaser til avanserte plattformer for datadrevne annonseringsmodeller og programmatiske kjøp.
DSP – Demand Site PlatformEn digital plattform, som gir annonsører tilgang til sanntidskjøp av reklameeksponeringer, ofte basert på forbrukers digitale atferd. Enten direkte fra media eller via SSP/AdExchanges.
Earned MediaMediekanalene og/eller omtale som skapes av forbrukere - den oppmerksomhet/omtale, både positiv og negativ, som annonsøren har gjort seg fortjent til. Begrepet betegner oftest digitale, og spesielt sosiale medier, hvor brukerne kommenterer, anbefaler og anmelder varer og tjenester, Tradisjonell PR kan også beskrives som en fortjente medier-kanal. Disse mediekanalene kjennetegnes ved høy troverdighet, ettersom merkevaren selv ikke er avsender av budskapet. Begrenset kontroll på timing og budskap. Et av begrepene i POEM.
Effektiv FrekvensHvor mange ganger en bruker må eksponeres for et budskap for å forstå og respondere på budskapet. Uttrykkes ofte som et frekvensintervall.
EksponeringPåvirkning av målgruppen. Uttrykk for at en gitt person har vært eksponert for, det vil si hatt mulighet for å motta et budskap. Personen skal ikke bare ha vært i sanseposisjon, men hatt en reell mulighet for å oppfatte og bearbeide budskapet.
Engagement ScoreEt mål for engasjement. Hvor stor grad av involvering en bruker legger i en utført handling
Frekvens, gjennomsnitteligGjennomsnittlig antall ganger en person i målgruppen er blitt eksponert for budskapet.
FrontloadedBeskriver en innrykningsstrategi på kampanjenivå, hvor hovedtyngden av trykket er plassert i begynnelsen av kampanjeperioden
GEO TargetingEn optimeringsteknikk hvor kommunikasjonen målrettes i forhold til brukers geografiske lokasjon. Kan være på f.eks. postnummer eller IP-adresser
GRP1 GRP betyr 1 % av totalbefolkningen eller personer over 12 år. Eksempel: Antall personer som kan få inn signaler fra TV 2 er 4,2 millioner. 1 % av 4,2 millioner er 42 000 personer. 1 GRP hos TV 2 består da av 42 000 personer. Brukes som valuta på tv og radio, og er tall for hvor mange som er eksponert for reklamespott totalt sett. Se også TRP.
HTML5HTML5 (Hyper Text Markup Language 5) er et programmeringsspråk som håndterer og strukturerer bilder, tekst og linker på en hjemmeside eller i et banner. Har overtatt for flash-teknologien.
HUT – Housholds using televisionAngir andelen av alle husstander som ser på TV på et gitt tidspunkt
In Screen impressionVisning av bannere som faktisk er synlig for bruker på skjermen, i motsetning til visninger som kan være nedenfor den synlige delen av skjermen
InnholdsmarkedsføringBetalt kommunikasjon som er laget for å være interessant, underholdende og/eller nyttig for målgruppen til en merkevare. Innholdsmarkedsføring kan ofte ligne på tradisjonell journalistikk i formen, og er derfor mye debattert. Det er viktig med tilstrekkelig merking for å unngå at innholdsmarkedsføringen blir tolket som redaksjonelt uavhengig journalistikk. Også kalt Content Marketing.
KlikkrateAntall ganger det klikkes på et banner i forhold til antall eksponeringer, se også CTR
KontaktprisDen investering som kreves for å komme i kontakt med 1 000 personer i målgruppen, for ett enkelt medie eller for en medieplan i sin helhet. Se også CPT.
- For TV er beregningsgrunnlaget eksponeringer pr spot
- For print er beregningsgrunnlaget eksponeringer overfor et medie.
LengdeindeksIndikator for å prissette reklame som ikke er 30 sekunder. 30 sekunder er "standardformatet" på tv/radio og har indeks 1. Kortere reklame har lavere indeks og lengre reklame har høyere indeks.
Linær TVTradisjonell TV, altså TV-sendinger som blir vist på opprinnelig TV-kanal til oppsatt tidspunkt.
Link buildingHandler om å opprette linker til og fra en webside. Primært med tanke på søkemotoroptimalisering (SEO)
ModulBeskriver størrelse på annonse i avis. En avisside består av 5 moduler i høyden og 5 moduler i bredden, noe som gjør at en helside omtales som Modul55
MPX – Media page exposureAngir hvor mange ganger en gjennomsnittlig side i et gjennomsnittlig nummer blir sett av en gjennomsnittlig leser. MPX brukes vanligvis i forbindelse med trykte medier og viser sannsynligheten for at en gitt side blir sett/lest.
Multi-spotEr en reklame som deles mellom to eller flere annonsører
NettodekningAntall personer i målgruppen som har sett kampanjen minst 1 gang
NettofrekvensAndelen av målgruppen som har sett reklamen et gitt antall ganger i løpet av kampanjen. Summen av nettofrekvensen er lik bruttofrekvensen 1+, som også kalles nettodekning.
OOHOut of Home, altså utendørsreklame. DOOH står for Digital Out of Home, altså digitale skjermer. Disse finnes oftest på kjøpsentere eller på t-banen.
OPT – Off prime timeUtenfor beste sendetid, se også Prime time
OTH – gjennomsnittelig OTHOpportunity to Hear. Gjennomsnittlig antall ganger en person i målgruppen har vært i sanseposisjon ovenfor en gitt radiokanal
OTS – gjennomsnittelig OTSOpportunity to See. Gjennomsnittlig antall ganger en person i målgruppen har vært i sanseposisjon i forhold til et visuelt media
Owned MediaUtrykk for de mediekanaler og/eller opplevelser samt fysisk tilstedeværelse, som virksomheter selv eier/har kontroll over. Dette omfatter både butikker, emballasje, bygninger, lastebiler, medarbeidere mm., nyhetsbrev, kundeblader, hjemmeside samt til dels heleide sponsorater og egne events. Denne gruppen mediekanaler kjennetegnes av at annonsøren har full kontroll med budskap og timing, har kjent effekt, gir ofte mulighet for direkte kommunikasjon mellom annonsør og bruker, har oftest begrenset dekning.
Paid MediaUtrykk for betalte mediekanaler hvor annonseplass kjøpes for å kommunisere et budskap til forbruker. TV, avis og internett er de mest brukte kanalene.  De kjennetegnes av at annonsør har full kontroll over budskap og timing. De gir god dekning og kjent effekt. Reklamen avbryter det innholdet forbruker vil se og krever ofte betydelige investeringer
Path to conversionDen aktive del av forbrukerens produktsøkning, innvolvering og kjøpsbeslutning i digitale medier
PIB – Position in BreakSier noe om hvor i et reklamebreak/blokk filmen er plassert.
PLASøkeordsannonser som viser produktinformasjon sammen med pris og produktbilde i søkeresultatene. Annonsene kommer fra en produktfeed som hentes fra nettbutikken og innholdet i annonsen hentes automatisk opp av Google. For å kunne benytte Produktannonser i Google må du selge fysiske produkter fra nettbutikk.
POEM – Paid, Owned, Earned MediaBetegnelse på mediekanalene/begrepene Paid MediaOwned Media og Earned Media, altså betalte, egne og fortjente kanaler. Kort fortalt er POEM følgende:

Paid: Betalte mediekanaler hvor annonseplass kjøpes for å kommunisere et budskap til forbruker, for eksempel TV, magasin eller digitale kanaler.

Owned: De mediekanaler og/eller opplevelser og fysisk tilstedeværelse som virksomheter selv eier/har kontroll over.

Earned: Mediekanalene og/eller omtale som skapes av forbrukere - den oppmerksomhet/omtale, både positiv og negativ, som annonsøren har gjort seg fortjent til.
PosttestPosttest er en type reklameanalyse, en reklametest som gjøres etter kampanjeslutt. Den kombineres ofte med en nullpunktanalyse, som gjøres før kampanjestart. Disse utgjør en effektanalyse. Posttest kan også gjøres alene for å forklare effekt.
Predictive Behavioural TargetingEn digital optimeringsteknikk for å målrette bannervisninger. Går ut på å identifisere brukere, som adferdsmessig er så like som mulig med andre brukere som allerede har involvert seg i produktet/tjenesten
PretestEn pretest er en form for reklameanalyse, en reklametest av materiell før kampanjestart for å måle reklamens evne til å skape effekt.
Programmatisk kjøpAnnonsekjøp gjort ved hjelp av to annonsesystemer, en DSP (Demand Side Platform) og en SSP (Sell Side Platform). Kan nå gjøres både for digitale annonser og for printannonser.
PT – Prime timeBeste sendetid. Den tiden på døgnet mediet har flest seere. Brukes primært på tv
PUT – People using televisionAngir andelen av alle personer som ser på TV på et gitt tidspunkt
Quality ScoreQuality Score er et begrep tilknyttet Google Adwords. Når en bruker klikker på en Google Adwords-annonse, vurderes tilhørende nettsted ut fra fastsatte parametre. Disse er blant annet relevansen av nettstedets innhold i forhold til brukerens søkevaner, tilknytning til sosiale medier, tid brukt på nettstedet og om siden er mobilvennlig. Quality Score påvirker prisen annonsøren må betale for, samt hvor ofte en gitt annonse vil bli vist.
RBS – Run by stationAnnonsøren bestiller et gitt antall eksponeringer eller visninger til en fastsatt pris. Mediet bestemmer selv hvor de ønsker å plasser spottene. Se også ROS/RON.
Re-targeringEn form for annonsering som går ut på å vise annonser spesifikt til brukere som tidligere har vært innom annonsørens nettsted, og som dermed antas å være interessert i merkevaren eller dennes produkter.
ReklameanalyseEn reklameanalyse måler reklamens evne til skape effekt. Kort oppsummert måles reklamens evne til å skape positiv oppmerksomhet, forsterke budskapet slik at det huskes, og påvirke oppfatninger på kort og lang sikt. Reklameanalyse kan brukes før kampanjen som en pretest, men også i etterkant av kampanjen som en posttest for å forklare effekten.
ROI – Return on investmentAvkastning på investering, se også RoMI.
ROMI – Return on marketing investmentAvkastning på markedsføringsinvestering.
RON – Run of NetworkAnnonsører kjøper bannervisninger i et nettverk, men det er nettverket selv som bestemmer hvor, og til en viss grad når, på siden(-e) bannerne skal vises. Se også RoS - Run of Site og RBS.
ROS – Run of SiteAnnonsører kjøper bannervisninger på et nettsted, men det er nettstedet selv som bestemmer hvor, og til en viss grad når, på siden(-e) bannerne skal vises. Se også RoN - Run of Network og RBS.
RTB – Real time biddingTeknologi som tillater kjøp og salg av digitalt varelager i sanntid. I stedet for å reservere forhåndsbetalte plasseringer på nettsteder, bys det på hver enkelt visning når den blir tilgengelig. Den annonsøren  som har budt mest penger blir eksponert. Helautomatisert børssalg av annonseplass
SEM – Serach engine marketing
Digital markedsføring som skal øke synligheten av nettsteder hos de ulike søkemotorene. Se også Adwords.
SEO – Search engine optimizationOptimering av nettsteder for å få best mulig synlighet i ulike søkemotorer
SoM – Share og marketUttrykk for et merkes markedsandel målt i verdi eller volum
SOV – Share of voiceUttrykk for den enkelte annonsørs andel av den samlede mediainvesteringen i markedet innen en gitt periode. Kan også uttrykkes som SoS (Share of Spending)
SSP – Supply side platformEn digital plattform, som gir media tilgang til sanntidssalg av reklameeksponeringer. Gjerne basert på forbrukers digitale atferd. Enten direkte fra media eller via DSP/AdExchanges.
StickinessBetegnelse for forbrukers evne til å huske f.eks. en reklame på TV
SVODDette står for Subscription Video on Demand.
Text AdsEr en digital annonse i tekstformat, ofte omtalt som sponsede lenker/linker
Top and tailTo filmer/radiospotter for samme produkt/tjeneste i samme blokk, men adskilt fra hverandre. Ofte mot plasseringstillegg.
TrackingDigital måling hvor man sporer noen eller noe, for eksempel digital forbrukeradferd som besøk til et nettsted fra en annonse, eller trafikk inne på et nettsted.
Tracking pixelEn Tracking Pixel er i sin enkleste form et 1x1 pixelbilde plassert på et nettsted eller i en e-post, som registrerer når en person åpner nettstedet/e-posten. Den samler informasjon om hvem som har utført en handling, se tracking.
TRP – Target rating pointBrukes som valuta på tv og radio og er tall for hvor mange som er eksponert for reklamespott i målgruppen. 1 TRP betyr 1% av en spesifikk målgruppe. Eksempel: Antall personer i alderen 20-50 år som kan få inn signaler fra TV3 er 1,8 millioner. 1% av 1,8 millioner er 18 000 personer. 1 TRP hos TV3 består da av 18 000 personer. Se også GRP.
TVODDette står for Transactional Video on Demand (Pay per View).
UniversAntall personer som har teknisk mulighet for å ta inn en TV-kanals sendinger
URLEn unik adresse for et nettsted
Viral MarketingAktivitet, hvor en vesentlig del av distribusjonen foregår via målgruppens nettverk og/eller via sosiale medier
VODVOD står for Video On Demand.
VOSDALVosdal står for Viewed On Same Day As Live. Beskriver seertall/rating på TV: Seing samme dag som vist på TV. Inkluderer både lineær og opptaksseing.
Wear-inEt uttrykk for det frekvensnivået som er nødvendig for at en reklame skal ha effekt. Nivået er forskjellig fra budskap til budskap. Også uttrykt som MEF (minimum effective frequency)
Wear-outEt uttrykk som beskriver frekvensnivået som gjør at en reklame begynner å miste sin evne til å kommunisere effektivt, eller rett og slett skape en negativ effekt. Synkende effektiv grensenytte. Det er ikke enighet om eller konsistent dokumentasjon for, at 'for høy' frekvens kan være en direkte årsak til negative holdninger overfor reklame/merke. Dette frekvensnivået varierer fra budskap til budskap.
Web-TVWeb-tv er video i digitale flater. Annonsering på web-TV kan benyttes alene, eller som et supplement til lineær TV. Brukes særlig for å nå yngre målgrupper.
WOM – word of mouthInformasjon om varer/tjenester som spres ved at det snakkes om. Kan gjøres en-til-en eller en-til-mange i sosiale medier.