Faguttrykk

Her finner du en søkbar liste over relevante faguttrykk og hva de betyr. Uttrykkene dekker de aller fleste begreper i mediebyråenes verden.

FagutrykkForklaring
AdblockVerktøy for annonseblokkering av digitale annonser.
AdexchangeAnnonsebørs. En nettbasert portal for salg av tilgjengelig digitalt varelager.
Ad fraudAnnonsesvindel. Visninger, klikk, konverteringer og data som kommer gjennom siter/affiliates som ikke eksisterer, eller genereres av bot-trafikk eller nettleser plugins/toolbars ("hjelpeverktøy").
AdserverDigitalt annonsestyringsverktøy. System for å serve materiell, distribuere, overvåke og rapportere digitalkampanjer.
AdstockEt uttrykk for forsinket reklameeffekt.
AdvertorialAnnonsørfinansiert artikkel. Annonseformat der reklamen utformes slik at den ligner på en redaksjonell artikkel. Se også innholdsmarkedsføring.
AdwordsAnnonsene i Google. Gammel benevnelse. Se Google Ads.
Affiliate MarketingMarkedsføring på nettsteder med "eneste" formål å rangere eller liste annonsører "redaksjonelt" for så å videresende brukerne mot betaling. Betalingsmodellen er som oftest CPC, altså betaling per klikk.
AFPAdvertiser Funded Programming. Annonsørfinansierte progammer (på TV eller digitalt).
APIApplication Programming Interface. Standardiserte formater for å dele data mellom programmer. Brukes blant annet til å automatisere data-innhenting til rapporter og dashboards.
ATVAverage Time Viewed. Gjennomsnittlig antall minutter brukt for en seer på et program eller en kanal (TV).
AVODAdvertising Video on Demand. Videotjenester finansiert av og med reklameinnhold, som Viafree og Dplay.
Behavioural TargetingMålretting av digitale annonser basert på brukernes adferd/surfemønstre.
Brand EquityMerkeverdi. Verdien av å ha et anerkjent merke, ikke et tilfeldig produkt. Består av tre komponenter: mental-, adferdsmessig- og finansiell-merkeverdi.
Brand SafetyEt uttrykk for trygt annonsemiljø for annonsører. Altså, innhold/nettsider som ikke omhandler temaer utenfor lovverket; pornografi, våpen, alkohol, narkotika, gambling etc.
BruttodekningEt uttrykk for det totale antall eksponeringer. Summen av de enkelte medienes dekningstall i en kombinasjon med flere medier. Kan uttrykkes i antall tusen personer, GRP og prosentuelt. Prosentuelt vil bruttodekning kunne overstige 100 %.
BruttofrekvensEt uttrykk for hvor stor andel av målgruppen som har sett en reklamekampanje minst X antall ganger (1+, 2+, 3+, 4+...).
CanvasFullskjermsformat i sosiale medier hvor man kan vise kataloger, bilder og videoer.
Content MarketingInnholdsmarkedsføring. Redaksjonelt innhold fra/betalt av en annonsør som brukes på annonsørens egne plattformer som hjemmeside, app, kundemagasin, men også som betalte annonser via en publisist. Plasseringene kan være som tradisjonelle bannere eller som såkalte "native plasseringer" hvor "annonsen" fremstår ganske likt som en redaksjonell artikkel. Se også Advertorial, AFP.....
Contextual TargetingMålretting av digitale annonser basert på publisistens eller artikkelens innhold og konteks.
Conversion RateAndel klikk som har resultert i en konvertering.
CookieInformasjonskapsel; fra nettstedet man besøker som lagres lokalt hos brukeren. Cookien samler data og brukes for eksempel til å skreddersy innhold, lagre produkter i handlekurv etc, men også til annonseringformål.
Cost per viewable impressionKostnad per synlige visninger.
CPACost Per Action. Pris for en handling.
CPCCost Per Click. Pris per utførte klikk.
CPCVCost Per Completed View. Kostnad per fullstendige visning (av film).
CPLCost Per Lead. Pris per registrerte bruker.
CPMCost Per Mille. Pris per tusen visning.
CPOCost Per Order. Pris per ordre.
CPPCost Per Point. Pris for å oppnå 1 TRP/GRP.
CPTCost Per Thousand. Pris per tusen eksponeringer.
CPVCost Per View. Kostnad per startede visning (av film).
Cross deviceEn betegnelse for (bannerannonsering med plassering på) alle plattformer; desktop, tablet og mobil.
CTRClick Through Rate. Prosentvis andel visninger som har resultert i et klikk.
Day TimeFør beste sendetid, ofte mellom kl. 06-18. Se også PT, Off PT og Night time.
DekningAndel av en gitt målgruppe som eksponeres gjennom en kampanje. Oppgis i antall personer eller i prosent.
DisplayannonseringEn betegnelse for bannerannonsering på desktop, tablet og mobil.
DistribusjonUttrykk for et medies tekniske dekning av befolkningen. Oppgis i prosent.
DMPData Management Platform. Et program for å behandle kampanje-, media- og målgruppedata for digital annonsering.
DOOHDigital Out of Home.
DSPDemand Site Platform. Et program som gir annonsører tilgang til sanntidskjøp av digitale reklameeksponeringer. Enten direkte fra media eller via annonsebørser/adexchanges.
Dynamiske bannereBannere som feeder inn informasjon på bakgrunn av brukermønster, nettsideinnhold, historikk, handlekurv etc.
Earned Media / Fortjente kanalerOmtale (eller oppmerksomhet, deling) som skapes av forbrukere eller journalister, som PR, - enten i sosiale medier eller i tradisjonelle media.
Effektiv frekvensUttrykk for hvor mange ganger en mottaker må eksponeres for å forstå og respondere på budskapet.
EffektmålingEn effektmåling måler reklamens evne til skape effekt. Dette kan være salgsmodellering, merkevaretracking eller stimuli/posttesting.
EksponeringUttrykk for at en person har hatt mulighet for å motta et budskap.
Engagement ScoreEt mål for engasjement. Hvor stor grad av involvering en bruker legger i en utført handling
FrekvensAntall ganger en person i målgruppen er blitt eksponert for budskapet. Ofte brukt gjennomsnittlig.
FrontloadedEn innrykningsstrategi hvor hovedtyngden av mediatrykket er plassert i begynnelsen av kampanjeperioden.
GDPRGeneral Data Protection Regulation. EU-forordning og regelverk angående behandling av personopplysninger for å sikre digitalt personvern.
Geo targetingGeografisk målretting av digitale annonser. Data som brukes til å stadfeste brukerens posisjon er postnummer, IP-adresser, plassering av trådløse nettverk, stedslokasjoner gjennom mobilapper etc.
Google AdsAnnonsene i Google. Oftest bestående av ren tekst. Tidligere benevnelse Adwords.
GRPGross Rating Point. Kjøpsvaluta på TV og radio. 1 GRP betyr 1 % av befolkningen (Personer 10-79 år).
HTML5Et programmeringsspråk for nettsider og bannere. Forkortelsen står for Hyper Text Markup Language 5.
HUTHousholds Using Television. Angir andelen husstander som ser på TV på et gitt tidspunkt.
In Screen impressionVisning av bannere som faktisk er synlig for bruker på skjermen, i motsetning til visninger som kan være nedenfor den synlige delen av skjermen.
In stream (video)Videoannonser som vises i Web-TV-stream, som en pre-, mid- eller post roll reklameplassering.
InfluencerEn person som påvirker andre, gjerne gjennom sosiale kanaler som blogg og Instagram
Influencer marketingBruke influencer i markedsføringen eller som markedsføringskanal. Se Influencer.
InnholdsmarkedsføringInnholdsmarkedsføring. Redaksjonelt innhold fra/betalt av en annonsør som brukes på annonsørens egne plattformer som hjemmeside, app, kundemagasin, men også som betalte annonser via en publisist. Plasseringene kan være som tradisjonelle bannere eller som såkalte "native plasseringer" hvor "annonsen" fremstår ganske likt som en redaksjonell artikkel. Se også Advertorial, AFP.....
Instant experienceFullskjermsformat i sosiale medier hvor man kan vise kataloger, bilder og videoer.
InventoryVarelager. For eksempel tilgjengelig antall visninger i en bestemt periode.
KlikkrateProsentvis andel visninger som har resultert i et klikk, forkortes CTR.
KontaktprisPris for å komme i kontakt med målgruppen, regens som oftest i antall tusen. Se også CPT.
KPIKey Performance Indicators. Måleenheter på faktorer som er kritiske for business eller kampanjesuksess.
Lead timeGapet eller tiden det tar fra første initativ eller visning til den faktiske handlingen i en gitt prosess.
Lenkebygging / Link buildingHandler om å opprette linker til og fra en webside. Primært med tanke på søkemotoroptimalisering (SEO).
Lineær TVTV-sendinger som blir vist på tradisjonelle TV-kanaler til faste, oppsatt tidspunkt.
LookalikeEn målgruppe opprettet og basert på hvem som ligner på de i basemålgruppen din.
MerkevaretrackingEn kontinuerlig effektmåling for å følge utviklingen til merkevaren.
Mid rollVideoannonser som vises i Web-TV-stream og som ligger midt i det redaksjonelle innholdet.
ModulBeskriver størrelse på annonse i avis. En avisside består av 5 moduler i høyden og 5 moduler i bredden, noe som gjør at en helside omtales som Modul55.
MPXMedia Page Exposure. Angir hvor mange ganger en gjennomsnittlig side i et gjennomsnittlig nummer blir sett av en gjennomsnittlig leser. MPX brukes vanligvis i forbindelse med trykte medier og viser sannsynligheten for at en gitt side blir sett/lest.
Multi-spotEn reklame(spot) som deles mellom to eller flere annonsører.
Native (ads)Digitale reklameplasseringer som er integrert i publisisten sitt eget innhold, og gjerne ser ut som en redaksjonell sak i sin tilnærming. Skånet for adblocks.
NettodekningAntall personer i målgruppen som har sett kampanjen minst 1 gang.
NettofrekvensAndelen av målgruppen som har sett reklamen et gitt antall ganger i løpet av kampanjen. (Summen av nettofrekvensen er forøvrig lik bruttofrekvensen 1+, som også kalles nettodekning.)
Night TimeEtter beste sendetid, ofte mellom kl. 24-06. Se også PT, Off PT og Day time.
Off PTOff prime time. Utenfor beste sendetid, ofte mellom kl. 24-18. Se også PT, Day time og Night time.
OOHOut of Home, utendørsreklame.
Opt inOption in. Det å gi mulighet til melde seg på, for eksempel gjennom et registreringsskjema for nyhetsbrevpåmelding.
Opt outOption out. Det å gi mulighet til melde seg av, for eksempel gjennom en link i nyhetsbrevet hvor man enkelt kan melde seg av listen.
OTHOpportunity to Hear. Uttrykk for gjennomsnittlig antall ganger en person i målgruppen har hatt mulighet til å høre en (radio)spot.
OTSOpportunity to See. Uttrykk for gjennomsnittlig antall ganger en person i målgruppen har hatt mulighet til å se et visuelt reklamebudskap.
Out stream (video)Videoannonser som vises utenfor Web-TV-stream, oftest i ordinære bannerplasseringer.
Owned Media / Egne kanalerUtrykk for de mediekanaler (og/eller opplevelser), samt fysisk tilstedeværelse, som virksomheter selv eier/har kontroll over. Dette omfatter både butikker, emballasje, bygninger, lastebiler, medarbeidere mm., nyhetsbrev, kundeblader, hjemmeside samt til dels heleide sponsorater og egne events. Denne gruppen mediekanaler kjennetegnes av at annonsøren har full kontroll med budskap og timing, har kjent effekt, gir ofte mulighet for direkte kommunikasjon mellom annonsør og bruker, har oftest begrenset dekning. Se også Paid, owned, earned media.
Paid Media / Kjøpte kanalerUtrykk for betalte mediekanaler hvor annonseplass kjøpes for å kommunisere et budskap til forbruker. For eksempel TV, avis og digitale kanaler. De gir god dekning og kjent effekt. Se også Paid, owned, earned media.
Paid, owned, earned Media (POEM)Betalte, egne og fortjente kanaler.
Paid: Betalte mediekanaler hvor annonseplass kjøpes for å kommunisere et budskap til forbruker, for eksempel TV, magasin eller digitale kanaler.
Owned: Egne "mediekanaler" (og/eller opplevelser) og fysisk tilstedeværelse som virksomheter selv eier/har kontroll over, for eksempel nettside, facebookside, butikklokaler.
Earned: Fortjente - omtale (eller oppmerksomhet, deling) som skapes av forbrukere eller journalister, som PR, - enten i sosiale medier eller i tradisjonelle media.
Path to conversionKundereisen frem til digital konvertering. Den aktive del av forbrukerens produktsøkning, involvering og kjøpsbeslutning i digitale medier.
PIBPosition in Break. Sier noe om hvor i et break/blokk reklamespotten er plassert.
PLAProduct Listing Ads. Se Shopping Ads.
Post rollVideoannonser som vises i Web-TV-stream og som ligger etter i det redaksjonelle innholdet.
PosttestTest av reklame etter kampanje for å måle reklamens evne til f.eks liking, budkapsforståelse og effekt.
Pre rollVideoannonser som vises i Web-TV-stream og som ligger før det redaksjonelle innholdet.
Predictive Behavioural TargetingMålretting av digitale annonser basert på brukernes adferd/surfemønstre gjort med prediksjon. Ergo, identifisere brukere som adferdsmessig er så like som mulig med andre brukere som allerede har involvert seg i produktet/tjenesten.
PretestTest av reklame før kampanjestart for å måle reklamens evne til f.eks liking, budkapsforståelse og effekt.
ProgrammatiskAnnonsekjøpsbetegnelse for mediekjøp gjort digitalt, ved hjelp av to annonsesystemer, en DSP og en SSP. Kan nå gjøres både for digitale annonser, OOH og for printannonser.
PTPrime time. Beste sendetid, ofte mellom kl. 18-24. Den tiden på døgnet mediet har flest seere. Brukes primært på TV.
PUTPeople using television. Angir andelen av alle personer som ser på TV på et gitt tidspunkt.
Quality ScoreQuality Score er et begrep tilknyttet Google Adwords som angir hvor gode annonsene er for brukerne. Quality Score påvirker prisen annonsøren må betale for, samt hvor ofte en gitt annonse vil bli vist.
Rate cardPrisliste
RBSRun by Station. Plasseringsmetode for reklamespotter på TV. Mediet bestemmer selv når de ønsker å plasser spottene, i motsetning til f.eks programplassering hvor spotter blir plassert ved bestemte program.
RekkeviddeAntall unike personer innenfor en målgruppe. Ofte brukt på Facebook.
Relevans scoreScore som angir hvor gode annonsene er for brukerne i Facebooks univers. Påvirker prisen annonsøren må betale for, samt hvor ofte en gitt annonse vil bli vist.
Responsive tekstannonserBrukes i google ads. Setter sammen annonser selv med utgangspunkt i en mengde overskrifter og beskrivelser man på forhånd har definert.
Retargeting / RemarketingAnnonsering som går ut på å vise annonser spesifikt til brukere som allerede og tidligere har besøkt annonsørens nettsted, og som dermed antas å være interessert i merkevaren eller dennes produkter.
ROIReturn on investment. Avkastning på investering, se også ROMI.
ROMIReturn on Marketing Investment. Avkastning på markedsføringsinvestering. Se også ROI.
RONRun of Network. Bannervisninger i et nettverk, men det er nettverket selv som bestemmer hvor og når på sidene i nettverket bannerne skal vises. Se også ROS og RBS.
ROSRun of Site. Annonsører kjøper bannervisninger på et bestemt nettsted, men det er nettstedet selv som bestemmer hvor og når på siden(-e) bannerne skal vises. Se også RoN - Run of Network og RBS.
RTBReal Time Bidding. Helautomatisert kjøp og salg av digitalt varelager i sanntid og på børs. I stedet for å reservere forhåndsbetalte plasseringer på nettsteder, bys det på hver enkelt visning når den blir tilgengelig. Den annonsøren  som har budt mest penger blir eksponert.
SalgsmodelleringEn effektmåling for å identifisere hva som driver salg, på kort og lang sikt.
SekundlengdeindeksIndikator for å prissette reklame som ikke er 30 sekunder. 30 sekunder er "standardformatet" på tv/radio og har indeks 100. Kortere reklame har lavere indeks og lengre reklame har høyere indeks, og ergo høyere prispåslag.
SEMSearch Engine Marketing. Digital markedsføring som skal øke synligheten av nettsteder hos de ulike søkemotorene. Se også Adwords og SEO.
SEOSearch Engine Optimization. Optimering av nettsteder for å få best mulig synlighet i ulike søkemotorer.
Shopping adsGoogles annonser for netthandel.
SOMShare of Market. Uttrykk for et merkes markedsandel målt i verdi eller volum.
SOVShare of Voice. Uttrykk for den enkelte annonsørs andel av den samlede mediainvesteringen i markedet innen en gitt periode.
SpeilpublikumEn målgruppe opprettet og basert på hvem som ligner på de i basemålgruppen din.
SSPSupply Side Platform. En digital plattform, som gir media tilgang til sanntidssalg av reklameeksponeringer. Enten direkte fra media eller via annonsebørser/Adexchanges.
StickyUttrykk for at en bannerannonse/plassering henger igjen ved scrolling ned på en nettside.
Stories (Facebook/Instagram stories)Fullskjermsopplevelse, video eller bilde, varer i 24 timer før det forsvinner igjen.
SVODSubscription Video on Demand. Abonnementstjenester som TV2 Sumo og Netflix.
Tag / AnnonsetagKodescript som henter data fra et annonsestyringssystem. Tag´en plasseres i en annonseplassering på en nettside, og det kreativet materiellet (banneret) vises.
Text AdsEr en digital annonse i tekstformat, ofte omtalt som sponsede lenker/linker.
Top and tailTo filmer/radiospotter for samme produkt/tjeneste i samme reklameblokk, men adskilt fra hverandre. Ofte mot plasseringstillegg.
TrackingDigital måling hvor man sporer noen eller noe, for eksempel digital forbrukeradferd som besøk til et nettsted fra en annonse, eller trafikk inne på et nettsted.
Tracking pikselEt lite datapunkt, i størrelse 1x1 piksel, plassert på et nettsted, i banner eller i en e-post, som registrerer når en person åpner nettstedet/e-posten eller trykker på banneret. Se også Tracking.
TRPTarget Rating Point. Kjøpsvaluta på TV. 1 TRP betyr 1 % av en bestemt målgruppe, som for eksempel Kvinner 25-49 år, eller Personer 30-54 år.
Tvillinganalyse/målgruppeEn målgruppe opprettet og basert på hvem som ligner på de i basemålgruppen din.
TVODTransactional Video on Demand. Eller Pay per View. Ofte brukt på idrettsbegivenheter som boksekamper etc.
UniversAntall personer som har teknisk mulighet for å ta inn en TV-kanals sendinger.
URLNettstedsadresse.
ViewabilityBetegnelse for at en bannervisning er sett. IAB-bransjestandarden er at 50% av banneret vises i minimum ett sekund.
ViralNår noe deles i sosiale medier utenfor evt annonsørs kontroll.
VODVideo On Demand. Altså når brukeren selv bestemmer når han/hun vil se videoinnhold.
VOSDALViewed On Same Day As Live. Beskriver seertall/rating på TV: Seing samme dag som vist på TV. Inkluderer både lineær og opptaksseing.
VTRView Through Rate. Prosentantallet komplette visninger når det er mulig å skippe (video)annonsen.
Wear-inEt uttrykk for det frekvensnivået som er nødvendig for at en reklame skal ha effekt. Nivået vil være forskjellig fra budskap til budskap. Også uttrykt som MEF (minimum effective frequency).
Wear-outEt uttrykk som beskriver frekvensnivået der en reklame begynner å miste sin evne til å kommunisere effektivt, eller rett og slett skape en negativ effekt. Det er imidlertid ikke konkludert med at 'for høy' frekvens kan være en direkte årsak til negative holdninger overfor reklame/merke. Dette frekvensnivået vil variere fra budskap til budskap.
Web-TVVideo i digitale flater, ofte omtalt når klipp og program fra tradisjonelle digitale publisister, som VG og Dagbladet, beskrives.
Word of MouthInformasjon om varer/tjenester som spres ved at det snakkes om. Kan gjøres fysisk en-til-en eller en-til-mange i sosiale medier.
1st Party Data / FørstepartsdataMediets data som brukes for å berike annonsekjøp digitalt, som kjønn, alder eller interessemålgrupper.
2nd Party Data / AndrepartsdataData som kan kjøpes direkte fra eksempelvis et medie. Andrepartsdata kan innholde mange av de samme datakildene som førstepartsdata.
3rd party Ad ServingNår det er flere lag med annonsestyringsverktøy og tags. F.eks når et reklamebyrå hoster materiell gjennom sitt system for å videresende til mediebyrå som videresender media gjennom sitt system igjen.
3rd Party Data / TredjepartsdataData som kan kjøpes av uavhengige leverandører (3.parts) for å berike annonsekjøp digitalt. I motsetning til annonsørens egen data (1.parts) og mediets data (2.parts).