Hva skal til for å være medlem?

For å være medlem i mediebyråforeningen følger det en del krav og forpliktelser. Har du et kundeforhold til et mediebyrå – eller vurderer å kjøpe disse tjenestene – bør du sjekke om disse er på plass.

Noen aktører kaller seg «mediebyrå», men etter vår mening er de ikke det, da det kreves både kompetente mennesker, men ikke minst verktøy og databaser. Dette for å kunne gi riktige anbefalinger i henhold til mål, målgrupper, budsjett og ikke minst kunne evaluere og rapportere resultater. Våre medlemsbyråer må kunne;

  • benytte et anerkjent medieformidlingssystem som ivaretar rekvirering, fakturering og kvalitetssikring av oppdragergivers investeringer
  • rapportere omsetning i henhold til foreningens til en hver tid gjeldene inndeling av mediegrupper
  • ha kjøpt tilgang til etablerte bransjeundersøkelser innen de mediekanaler mediebyrået tilbyr sine tjenester
  • ha dokumentert kompetanse i bruk av alle bransjeundersøkelsene gjennom kurs og opplæring
  • ha aksept hos medieleverandørene som kredittverdig og kvalifisert til å motta godtgjørelser
  • arbeide for foreningens målsettinger og følge de til enhver gjeldende vedtekter og etiske retningslinjer for foreningen

Se liste med gjeldende verktøy