Slik velger du riktig mediebyrå

Det er viktig å velge riktig mediebyrå nettopp for deg og ditt selskap. Og det som er riktig for et annet selskap, er nødvendigvis ikke riktig for deg og ditt selskap. Behovene er ulike – det er også mediebyråene.

Skal man gjøre gode og langsiktige valg, er det viktig at man har gjort et grundig forarbeid. Man må for det første kjenne eget selskaps behov, styrker, svakheter, målsettinger, marked med mer. På den andre siden bør man ha satt seg inn i markedet for mediebyråer – hvem er de – og hva er deres styrker, satsningsområder etc.

Deretter handler det om å «finne den rette» for nettopp deg og ditt selskap!

Et mediebyrå forvalter store verdier for sine kunder. Som annonsør er det viktig å velge en mediebyråpartner som har gode forutsetninger for å forvalte dine medieinvesteringer på en fornuftig måteDet kan som nevnt være forskjell på hva som er et godt mediebyrå generelt, og hva som er et godt mediebyrå for deg som kunde.

For deg som kunde handler det ikke om hva byrået generelt sett er gode på, men mer om hvilke mennesker som faktisk skal gjøre jobben på din konto. Din jobb er ikke bare å velge det beste byrået, men å velge det beste kundeteamet.

Følgende ting er viktig å se etter når du skal velge byrå:

 • Hvem skal jeg jobbe med, og har de tid til å jobbe med mine problemstillinger?
 • Hvilken kompetanse har mitt kundeteam på mine eller lignende problemstillinger?
 • Hvilken kompetanse har kundeteamet på kommunikasjon og medieplanlegging
 • Hvilken spisskompetanse har de ulike medlemmene av teamet?
 • I hvilken grad du vil trives med å samarbeide med de ulike teammedlemmene. Kjemi er ofte undervurdert i byråvalg prosesser, men all erfaring viser at de beste resultatene skapes i tett samspill mellom annonsør og byråpartnere.
 • Hva slags filosofi har byrået, og hvilke arbeidsprosesser jobber man etter? Ulike byråer vektlegger ulike ting, og jobber på litt forskjellige måter. Sjekk ut at byrået du velger har en filosofi og metodikk som matcher ditt selskap.
 • Hvilke totale ressurser har byrået? Har de spesialister, tilgang til internasjonale cases og inspirasjon samt benchmarkdatabaser for hva som er gode mediepriser.
 • Hvilke verktøy bruker byrået. De fleste byråer har en bred portefølje med planleggings-, optimaliserings- og effektmålingsverktøy. Sjekk gjerne med Mediebyråforeningen hvilke verktøy et seriøst mediebyrå bør sitte på, og sjekk at dine kandidater sitter på disse.
 • Hva betaler jeg for? Det finnes mange ulike måter å honorere et mediebyrå på. Sørg for at du har full oversikt, og at prisene du vurderer er sammenlignbare.

Hvordan finne frem til riktig byrå?

En byråpitsj er en tidkrevende prosess både for annonsør og for byråer. Mange aktører legger opp til veldig omfattende anbud uten at det nødvendigvis bidrar til bedre beslutninger. For at både du og byråene skal spare tid foreslår vi følgende prosess;

 1: Sette opp en kravspec

Hva leter du etter? Hva slags kompetanser trenger du?

2: Velg 3-4 aktuelle kandidater

Basert på hva du leter etter bør du kunne velge ut noen aktuelle kandidater. Sjekk byråenes nettsider, prat med bransjekollegaer eller kontakt Mediebyråforeningen for å få tips til hvem som passer det du er ute etter.

3: Lag et enkelt anbudsdokument som byråene skal svare på.

Dette bør inneholde:

 • Om Byrået, filosofi og arbeidsmetodikk
 • Om teamet og teamets kvalifikasjoner
 • Gi teamet en enkel oppgave. Altfor mange spør om altfor mye fra byråene som deltar i pitsjen. Velg heller en spisset problemstilling og be teamdeltakerne redegjøre for hvordan de ville angrepet problemstillingen. Ikke be om innspill til mediestrategi, planer eller kreative uttak. Dette løses aldri optimalt i et lukket rom.
 • Be om eksempler på jobber som teamet har gjort og gjerne referanser
 • Priser

4: Velg ut 2 kandidater.

Sjekk referanser, og forhandle på pris

Noen gode råd på veien

Hvis man ønsker en mer omfattende prosess, som vil være tidkrevende for byråene, bør du vurdere når på året du skal gjennomføre pitsjen. På vegne av byråene vil vi oppfordre til at man ikke gjennomfører pitsjer når folk har ferie og ta hensyn til at folk trenger ferie hvis det er mulig.

Vi anbefaler også ved en omfattende prosess, at man vurderer å betale et honorar til de som deltar i pitsjen. Det settes av mye tid og arbeide fra byråene side og det å få dekket noe av dette, vil være veldig bra og oppfattes meget positivt. Dette har kanskje vært mer vanlig å gjøre i forbindelse med pitch på reklamebyråer, men vi ser ikke noe grunn til at dette ikke kan også gjøres når man skal velge et mediebyrå.

Vær bevisst når man vil teste forhandlingsevnene til byråene. Det vil på et tidspunkt ikke være mulig å få høyere rabatter – det finnes et tak. Legg derfor mer vekt på byråets forhandlingsstrategi og erfaring – det burde sikre deg gode resultater.

 

Her finner du en oversikt over mediebyråene i Norge (de som er medlemmer av Mediebyråforeningen)