Verktøy

For at ditt mediebyrå skal kunne gi deg gode og strategisk funderte råd, må de kunne bruke og beherske mange forskjellige verktøy. Det koster mye å inneha lisenser på disse verktøyene, samtidig er det helt avgjørende for å kunne utvikle en mediestrategi og etter hvert medieplan til  deg som annonsør. Det er derfor et krav til byråene som er medlemmer av mediebyråforeningen og ha disse lisensene og ansatte som behersker disse verktøyene. Nedenfor finner du en liste over disse verktøyene og hva de bidrar til.

VerktøyLeverandørForklaring
TV-metermålingKantar TNSDe offisielle seer- og lyttertallene i Norge på TV
RadiomålingKantar TNSDe offisielle seer- og lyttertallene i Norge på radio
Forbruker og Media /Gallup PCKantar TNSMedie- og forbruker og merkevareundersøkelse, til målgruppeanalyse og medieplanlegging
AddynamixNielsenWebbasert verktøy for analyse av brutto mediespending i det norske markedet
K2TechEdgeOptimaliseirngsverktøy TV
UnicornTechEdgeSoftware TV-kampanjer
ComScore Internasjonalt verktøy for analyse av bruk og brukermønster på internett
MarathonKASE Verktøy for bestilling, kjøp, fakturering og rapportering av mediekjøp
CAFASVerktøy for planlegging av dekning og synlighet for utendørskampanjer
Diverse rapporter fra Kantar TNSKantar TNS Diverse rapporter for medievaner, mediebruke, mediemarkedet