Tilbake til Gjesteinnlegg

Mediebyråenes krisehåndtering

Omsetningstallene for april viser ikke uventet at april ga et betydelig fall i medieomsetningen gjennom norske mediebyråer. Fallet på over 40% er nok en indikasjon på den svært krevende tiden vi er inne i for næringslivet, så vel på annonsør- som mediesiden. For mediebyråene, som sitter midt i mellom, har selvsagt slutten av første kvartal og starten på andre kvartal også vært svært utfordrende.

Da coronapandemien traff Norge som et sleggeslag 12. mars fikk de norske mediebyråene over natten snudd hverdagen på hodet. Fra å jobbe med offensive planer for salgsvekt, markedsandeler og merkevarebygging, gikk byråansatte over til å flytte, kutte, kansellere og endre kampanjer. Det ble ikke mindre å gjøre, heller tvert i mot – uten at dette påvirket inntektene positivt.

Dette er for så vidt noe bransjen har opplevd før, i 2001/02 etter 9/11, i 2009 som følge av finanskrisen og flere ganger på grunn av streik i mediene. Forskjellen denne gang var omfanget! Med unntak av dagligvaresektoren og enkelte andre bransjer, som raskt så mukighetene, kom det massive kortsiktige kutt og stor usikkerhet om veien videre.

Den andre faktoren som slo inn var selvsagt at alt måtte håndteres i en ny arbeidshverdag, der mennesker og team som vanligvis jobber tett sammen – bokstavelig talt – skulle håndtere krevende oppgaver i fysisk isolasjon, fra hjemmekontor.

Hvordan har det så gått? En rundspørring blant Medieforeningens medlemmer tyder på at bransjen har klart omstillingen til stående og vel så det. Ingen påstår at det ikke har vært krevende, men samtidig fortelles det om et engasjement, en stå-på vilje og kreativitet som muligens har vært større enn noen gang. Noen eksempler jeg vil trekke frem er relevant produkt- og tjenesteutvikling, markedsoppdateringer, webinarer, podcast`er og undersøkelser, som, sammen med kundespesifikk rådgivning, har bidratt til å holde kundene oppdatert og til å gjøre riktige vurderinger og valg – langt utover medieplaner og annonseinnrykk.

Hva har vi lært så langt…

I de siste månedene har vi som bransje erfart at kriser kan bli betydelig større enn noe vi noen gang har opplevd, at det er umulig å være fullt ut forberedt på alle eventualiteter, og at fleksibilitet ikke bare er et ord vi pynter oss med i pitcher.

Majoriteten av byråene har, i likhet med mange andre, måttet både permittere ansatte og redusere kostnader på bred front. Men situasjonen hadde sett mye verre ut om vi ikke hadde tatt to viktige grep de siste årene:

  • Bygget opp en bred og diversifisert tjenesteportefølje med spesialkompetanse på blant annet kreativitet, teknologi, rådgivning og analyse.
  • Endret forretningsmodellen – fra nesten utelukkende å leve av provisjoner og påslag, til å kompenseres for den jobben vi utfører, den tiden vi legger ned og de verdiene vi skaper for våre kunder.

Hva forteller den siste tiden meg?  Jo, at vår relativt lille bransje har vist stor omstillingsevne, har et robust grunnrigg, stor bredde i tjenesteporteføljen og et betydelig engasjement for sine kunder.

Samtidig må vi bruke tiden fremover til å analysere effekten de markedstiltak vi har anbefalt og utført for våre kunder, hvordan vi for fremtiden kan håndtere dramatiske skift i markedet enda bedre og hvordan vi eventuelt kan agere enda raskere enn vi har gjort denne gangen.

Veien videre…

Alle ønsker forutsigbarhet for fremtiden og hvor markedet går. Men det er dessverre ingen forunt å vite.  Resten av 2020 blir sannsynligvis en periode der de fleste av oss, kunder og byråer, fremdeles må ta valg basert på et usikkert beslutningsgrunnlag. Det er selvsagt krevende for alle parter. Hvor det til slutt ender, både hva angår medieinvesteringsvolum og økonomiske resultater i år, får vi først vite ved årets slutt.

Men det jeg med betydelig grad av sikkerhet kan si, er at Mediebyråforeningen medlemsbedrifter er svært godt rigget til å være nettopp det norske annonsører trenger: Objektive, dynamiske og profesjonelle rådgivere.

Mediebyråene forvalter store verdier og har et betydelig ansvar for våre kunders måloppnåelse og resultater – i «gode og onde dager». Da er det betryggende å konstatere at bransjen så langt har bestått «den store testen» og er rede til å stå last og brast med sine kunder fremover.

Børre Sunde, Styreformann i Mediebyråforeningen