Mediebrief

En god brief legger et godt grunnlag for en vellykket medieplan. For å ta gode valg er det viktig at medierådgiveren har en god forståelse av hvor merkevaren står i dag, og hva man ønsker å oppnå.

En god brief inneholder gjerne følgende:

1: Her er vi?

En god beskrivelse av dagens situasjon er viktig for å velge riktig strategi. Hvem velger oss og hvorfor, og hva er våre styrker og svakheter ift. konkurrenter. Hvordan ser kundereisen ut?

2: Hit skal vi?

Hva ønsker vi å oppnå med denne aktiviteten, og hvordan måler vi evt. suksess?

3: Dette skal vi gjøre?

Hvilke markedssegment henvender vi oss til med denne kampanjen? Hva er budskapet?

4: Dette er rammebetingelsene.

Hvilke rammer er satt på forhånd. Når skal aktiviteten finne sted? Hvilke andre aktiviteter planlegges samtidig (pr, butikk m.m.)? Hvor mye penger er satt av til aktiviteten, eller ønsker oppdragsgiver et forslag til budsjett? Er det allerede utviklet materiell som skal brukes i kampanjen? Eksisterer det avtaler med ulike mediehus, som gir føringer ift. medieallokering?

Basert på briefen er det vanlig at mediebyrået kommer tilbake med en debrief for å avsjekke at byrået har forstått oppgaven riktig.

Hvilke mediekanaler skal man velge? Lær mer i artikkelen om medievalg

Ønsker du å lære mer om medier og medieplanlegging anbefaler vi å lese boken «Medieplanlegging» skrevet av Svein Larsen hos Futatsu Industries og Mona Solvoll på BI.
fagbokforlaget.no/Medieplanlegging