Mediestrategi

Strategi handler om å ta valg, og både som rådgiver og annonsør er det viktig å ha god forståelse av hvilke valg som har størst betydning for et merkes lønnsomhet, slik at man evner å gjøre bevisste prioriteringer.

Litt forenklet kan vi si at Effekt = Budskap * Spredning. Mens kommunikasjonsstrategi handler om budskapsvalg, så handler mediestrategi om valg som er viktige for effektiv spredning av budskapet.

Mediestrategien kan defineres som: “viktige valg i forhold til hvordan budskapet skal distribueres på tvers av kontaktflater for å skape ønskede effekter, og som valg av hvordan initiativ fra forbruker skal håndteres”. (Larsen, Medieplanlegging).

De viktigste valgene er:

  • Hvem skal vi snakke til?
  • Hvor mye ressurser skal vi bruke?
  • Hvordan skal ressursene fordeles på ulike oppgaver, kanaler og perioder?

Når det gjelder valg av kanaler må man både velge hvilke kanaler som skal brukes for å få oppmerksomhet fra kunder som ikke nødvendigvis er i en kjøpsprosess, og hvilke kanaler som skal brukes for å ta imot kunder som viser interesse i kategorien. Det første er typisk en oppgave for betalt kommunikasjon, mens det gjerne er egne kanaler som spiller hovedrollen når man skal fange opp kunder som viser interesse i kategorien (f.eks. gjennom et søk i google). Et viktig valg blir da også hvor mye penger man skal bruke på å skape innhold til egne kanaler.

Både kanalvalget, og de andre strategiske valgene nevnt over har stor effekt på hva du kan forvente å få igjen i økt merkestyrke og økt salg. Derfor har det stor betydning at både byrå og kunde er klar over hvilke valg som er viktigst. Som kunde er det ekstremt viktig å være tydelig at du er tydelig på hva du ønsker å oppnå med kommunikasjonsinvesteringen, og at du invester tid og penger i den innsikten som kreves for å ta gode valg.

Hvem skal du snakke til? Lær mer om målgrupper

Ønsker du å lære mer om medier og medieplanlegging anbefaler vi å lese boken «Medieplanlegging» skrevet av Svein Larsen hos Futatsu Industries og Mona Solvoll på BI.
fagbokforlaget.no/Medieplanlegging