Avis

For print og alle trykte medier er det viktig å avklare forskjellen mellom lesertall og opplagstall. Formelt er opplag antall eksemplarer som blir trykket, men vi bruker det i praksis om antall solgte eksemplarer. Dette er bransjebegreper som er definert i henhold til internasjonale normer.

Nettoopplag omfatter distribusjon til betalende abonnenter og løssalg, det vil si betalt opplag. Bruttopplag omfatter i tillegg abonnementer som mottar tidsskriftet gratis- eller til sterkt reduserte priser. Det kan være og er flere lesere pr solgte opplag.

Avis

Papiravisens rolle har blitt kraftig utfordret av TV og digitale medier men spiller fortsatt en viktig rolle for mange forbrukere og annonsører.

Ulike typer aviser

I «print» inngår mange mange ulike avistyper, nasjonale, regionale, lokale og nisjeaviser. Riksavisene VG og Dagbladet selges i løssalg, mens regionsaviser og nisjeaviser ofte baserer seg på abonnement. Avisen har mistet noe av sin funksjon som nyhetsformidler men har fortsatt en funksjon som informasjonskilde og arena for nasjonal offentlighet. Aviser tilknyttet de største byene anses som regionsaviser som Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende, men de aller fleste norske aviser er større eller mindre lokalaviser. Aviser som ikke er størst på sitt utgiversted kalles nummer-to-aviser. Nisjeaviser blir ofte solgt både i løssalg og gjennom abonnement og henvender seg til et spesielt interessefelt eller representerer et politisk og religiøst ståsted. Som Nationen, Dagens Næringsliv eller Vårt Land.

På vegne av MBL (Mediebedriftenes Landsforening) leverer TNS Gallup de offisielle lesertallene for norske aviser, og de oppdateres hvert halvår. Selv om det i lang tid har vært stor nedgang i avislesing og opplag generelt, og spesielt for riksavisene, er det to grupper som opplever mindre fall, nisjeavisene og lokalavisene.

Avislesing har tradisjonelt stått sterkt i Norge men daglig lesing faller raskt, og spesielt er det mindre lesing blant de unge. Den yngre generasjonen vokser nå opp uten et direkte forhold til aviser i papirformat, noe som på sikt vil få store konsekvenser for den tradisjonelle lesningen av avis.

Annonsesamkjøring

En annonsesamkjøring er et samarbeid mellom to eller flere aviser når det gjelder plassering av annonser og de fleste norske aviser er tilknyttet en samkjøring. Fordelene er store for både annonsører og avisene, da det er forenklende og kostnadsbesparende med færre kontaktpunkter og mer koordinering. De viktigste aktørene på det norske markedet i dag er Schibsted, Amedia og Polaris Media.

Distribusjonsegenskaper

Ettersom mange nordmenn fortsatt leser en eller flere aviser hver dag er avis en mediekanal som gjør det mulig å nå store deler av befolkningen på kort tid. Siden avisen ofte leses daglig, er det også mulig å bygge frekvens. Avisene er ofte regionale og lokale og egner seg derfor meget godt til geografisk segmentering eller for annonsører som kun ønsker å nå visse geografiske nedslagsfelt. Løssalgsavisene har også mulighet til å segmentere geografisk, gjennom at avisene trykkes på ulike steder i landet. Kanalen er lite egnet til annet enn geografisk segmentering, med unntak av nisjeavisene der man kan segmentere på bakgrunn av interesser mm.

Presentasjonsegenskaper

Avisannonsene benytter seg av tekst og bilde i kommunikasjon med leseren. Annonsene er i tillegg mottakerstyrt, det vil si at det er leseren som selv bestemmer om og hvor lenge hun vil være eksponert for annonsen. Det avgjørende er hvor relevant annonsen er for leseren. Avisannonsen kan utdype et budskap med mer tekst og stimulere til refleksjon men det kan være vanskelig for annonsen og fange leserens oppmerksomhet. Tradisjonelt har det vært liten produktutvikling innen avisannonsering selv om kvaliteten har økt jevnt. Introduksjonen av avismagasiner har dog gitt avisene mulighet til å tilby annonsering med høyere trykkvalitet.

Situasjonsegenskaper

Vi ser gjerne at avislesere er i en aktiv modus og har mer eller mindre fokusert oppmerksomhet over en viss tid., noe annonsen også kan dra nytte av. Funksjonen avisen har for å gi oppdateringer på nyheter og nye produkter og tjenester, samt innkjøpsplanlegging, gir viktige kontekstuelle muligheter for annonsører. Vi vet at relevant kontekst for annonsen, med et miljø som matcher annonsens innhold, øker relevans og dermed effekt. Men, det kommersielle innholdet konkurrerer med det redaksjonelle å godt og vondt.

Pris

Generelt har avisene høy kontaktpris og det er spesielt dyrt relativt sett i lokal- og regionsavisene fordi dekker svært små geografiske områder med færre lesere.
Riksavisene gir dermed rimelig dekning, men spred over alle typer lesere mens lokalaviser er dyrere men godt egnet for annonsører med lokalt forhandlernett.

Avisens rolle i medieplanen

Avisen har en rekke styrker, selv om evnen til å skape oppmerksomhet er begrenset sett mot andre kanaler. Man kan bygge rask dekning og frekvens, og kan være nyttig ved lanseringer av nye produkter, siden man er nær kjøpsøyeblikket og planlegging av innkjøp. Fordi bestillingsfristene er korte gjør fleksibiliteten avisen velegnet for tilbudsannonsering. Avisen brukes ofte til å bygge kunnskap, og passer godt i kombinasjon med mer påtrengende kanaler som TV, utendørs eller radio.

Planlegging og optimalisering av kampanje med avis

Mediemålgruppe

TNS Gallups avisundersøkelse åpner for et ubegrenset antall kriterier for å definere en målgruppe. Med Norges avislandskap med sterke lokale og regionale aviser trenger vi derfor ikke ofte å legge til geografiske variable, men heller vurdere om aviskampanjen skal henvende seg til hele målgruppen eller brukes for å forsterke utvalgte områder.

Mediemål

Som for de fleste andre kanaler må vi ta stilling til hvor mange ganger en mottaker skal se annonsen for den utløser ønsket respons. Vanligvis krever en kampanje flere repetisjoner innen en kort periode, og man optimaliserer da etter det antallet man vurderer som mest effektivt. Ved andre mål der man har flere kanaler eller mer langsiktige kampanjer kan det være hensiktsmessig å optimalisere etter høyest mulig rekkevidde pr uke eller for eksempel mot helgen.

Valgte aviser gjøres basert på målgruppeindekser, og kvalitative presentasjonsegenskaper, ut i fra en kandidatliste med aktuelle aviser, og basert på tall fra avisundersøkelsen.

 

Du finner mer informasjon om alle de ulike mediekanalene under fanen «medier» i menyen.