Digital markedsføring

Digitalisering av media har hatt dramatisk innvirkning på folks hverdag, og har medført at de fleste medieaktiviteter nå er digitale. Som et resultat av dette, har digital annonsering vokst frem til å bli en viktigere gren innenfor annonsering de siste 10-15 årene, og er som oftest inkludert i mediestrategien. Det er stort fokus på kompetanse- … Fortsett å lese Digital markedsføring